Kontakty

Typ Telefon
Ředitel 354548326
Ústředna 354548311

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Chren Ladislav 33B354548320
ladislav.chren@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace
Juráková Dagmar Ing. CV12354548326
dagmar.jurakova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Mathauserová Soňa Ing. 22354548354
sona.mathauserova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace
Držmíšková Jana Mgr. 203354548341
jana.drzmiskova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem

Aktuality pracoviště

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni 1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

09.04.2021

Úprava úředních hodin
S účinností od 12. 4. 2021 jsou na Katastrálním pracovišti Cheb obnoveny úřední hodiny v plném rozsahu.Aktuality resortu

21.09.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 5. října 2022.
 

12.09.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2022) je k dispozici ke stažení.

19.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.