Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Datová schránka ID: av8iedb
Faxem Tel. číslo: 353 417 286 Pokud podání obsahují návrh ve věci musí být podle ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu nejpozději do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu doplněna (návrhy na povolení vkladu práv do katastru, návr
Osobní/ústní podání katastrálnímu pracovišti Podatelna v přízemí budovy napravo od vchodu návrhy na zahájení řízení V, OR, podání Z a PGP, doplnění k již založeným řízením doručená osobně, osobně podané stížnosti apod.
Podání v elektronické podobě kp.sokolov@cuzk.cz Elektronická adresa podatelny
Všechna písemná podání Pošta je přebírána od doručovatelky

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Zdeňka Krausová019352357749
zdenka.krausova@cuzk.czInformace z údajů KN, potvrzování GP
Tonka Elijašová019352357741
tonka.elijasova@cuzk.czInformace z údajů KN, potvrzování GP
Dagmar Harazimová004352357731
dagmar.harazimova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Ilona Krištůfková004352357734
ilona.kristufkova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Alena Květoňová004352357727
alena.kvetonova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Lenka Zagidulinová103352357729
lenka.zagidulinova@cuzk.czInformace z údajů KN, potvrzování GP

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

30.04.2020
S účinností od 1. 5. 2020 dochází k návratu úředních hodin do stavu před vyhlášením nouzového stavu viz. položka úřední hodiny.

Aktuality resortu

11.08.2020
Zeměměřický úřad nahrazuje mapové aplikace Geoprohlížeč, Geoprohlížeč pro mobilní zařízení, Archivní mapy, Archiv LMS a Analýzy výškopisu novými aplikacemi, jednotnými z pohledu použité technologie i uživatelského prostředí.
URL adresy nových aplikací:
Geoprohlížeč 
https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec
Archiv https://ags.cuzk.cz/archiv
Analýzy výškopisu https://ags.cuzk.cz/av
 

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.