Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Datová schránka ID: av8iedb
Faxem Tel. číslo: 353 417 286 Pokud podání obsahují návrh ve věci musí být podle ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu nejpozději do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu doplněna (návrhy na povolení vkladu práv do katastru, návr
Osobní/ústní podání katastrálnímu pracovišti Podatelna v přízemí budovy napravo od vchodu návrhy na zahájení řízení V, OR, podání Z a PGP, doplnění k již založeným řízením doručená osobně, osobně podané stížnosti apod.
Podání v elektronické podobě kp.sokolov@cuzk.cz Elektronická adresa podatelny
Všechna písemná podání Pošta je přebírána od doručovatelky

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Zdeňka Krausová019352357749
zdenka.krausova@cuzk.czInformace z údajů KN, potvrzování GP
Tonka Elijašová019352357741
tonka.elijasova@cuzk.czInformace z údajů KN, potvrzování GP
Dagmar Harazimová004352357731
dagmar.harazimova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Ilona Krištůfková004352357734
ilona.kristufkova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Alena Květoňová004352357727
alena.kvetonova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Lenka Zagidulinová103352357729
lenka.zagidulinova@cuzk.czInformace z údajů KN, potvrzování GP

Aktuality pracoviště

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni 1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.