Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Datová schránka ID: av8iedb
Faxem Tel. číslo: 353 417 286 Pokud podání obsahují návrh ve věci musí být podle ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu nejpozději do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu doplněna (návrhy na povolení vkladu práv do katastru, návr
Osobní/ústní podání katastrálnímu pracovišti Podatelna v přízemí budovy napravo od vchodu návrhy na zahájení řízení V, OR, podání Z a PGP, doplnění k již založeným řízením doručená osobně, osobně podané stížnosti apod.
Podání v elektronické podobě kp.sokolov@cuzk.cz Elektronická adresa podatelny
Všechna písemná podání Pošta je přebírána od doručovatelky

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Tonka Elijášová019352357741tonka.elijasova@cuzk.czPotvrzování geometrických plánů
Dagmar Harazimová004352357731dagmar.harazimova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Zdeňka Krausová019352357749zdenka.krausova@cuzk.czInformace z údajů KN, potvrzování GP
Ilona Krištůfková004352357734ilona.kristufkova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Alena Květoňová004352357727alena.kvetonova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Lenka Zagidulinová019352357729lenka.zagidulinova@cuzk.czInformace z údajů katastru nemovitostí

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.