Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Datová schránka ID: av8iedb
Faxem Tel. číslo: 353 417 286 Pokud podání obsahují návrh ve věci musí být podle ustanovení § 37 odst. 4 správního řádu nejpozději do 5 dnů písemně nebo ústně do protokolu doplněna (návrhy na povolení vkladu práv do katastru, návr
Osobní/ústní podání katastrálnímu pracovišti Podatelna v přízemí budovy napravo od vchodu návrhy na zahájení řízení V, OR, podání Z a PGP, doplnění k již založeným řízením doručená osobně, osobně podané stížnosti apod.
Podání v elektronické podobě kp.sokolov@cuzk.cz Elektronická adresa podatelny
Všechna písemná podání Pošta je přebírána od doručovatelky

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Tonka Elijášová019352357741tonka.elijasova@cuzk.czPotvrzování geometrických plánů
Dagmar Harazimová004352357731dagmar.harazimova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Zdeňka Krausová019352357749zdenka.krausova@cuzk.czInformace z údajů KN, potvrzování GP
Alena Květoňová004352357727alena.kvetonova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Jana Kuhlová004352357726jana.kuhlova@cuzk.czPodatelna Katastrálního pracoviště Sokolov
Andrea Slejšková115352357736andrea.slejskova@cuzk.czOddělení aktualizace KN
Lenka Zagidulinová019352357729lenka.zagidulinova@cuzk.czInformace z údajů katastru nemovitostí

Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality