Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
Platnost od: 03.09.2019  

   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška OO-1/2018-505 Pozvánka průběh hranic Pecka
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška OO-1/2018-505 Pozvánka průběh hranic Pecková
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška V-1836/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Štěpánek
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška V-2998/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Bendová
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška V-3009/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Lusková
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška V-3033/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Pilar
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška V-3040/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Procházka
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška V-3059/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Bělocký
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška V-3059/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Táborská
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška V-3081/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Krejzl
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška V-3132/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Hanousková
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška V-3559/2021-505 Obecné obeslání Šimák
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška Z-1480/2021-505 Oznámení o provedení zápisu Šimek
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška Z-1829/2021-505 Obecné obeslání Šlemrová Ottová
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška Z-1837/2021-505 Obecné obeslání Bekrová
Platnost od: 06.05.2021 Platnost do: 21.05.2021

Veřejná vyhláška V-1549/2021-505 Obecné obeslání Běhounek
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2491/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Maté
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2633/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Sochůrek
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2634/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Sochůrek
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2758/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Hryshchenko
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2758/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Hryshchenko
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2895/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Zsiga
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-2925/2021-505 Vyrozumění o provedení vkladu Pavlištová
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška V-93/2021-505 Zastavení řízení Hanus
Platnost od: 03.05.2021 Platnost do: 18.05.2021

Veřejná vyhláška PD-7688/2021-505 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Liberecký kraj
Platnost od: 29.04.2021 Platnost do: 14.05.2021

Veřejná vyhláška Z-1669/2021-505 Obecné obeslání Pronco
Platnost od: 28.04.2021 Platnost do: 15.05.2021

Dražební vyhláška
Platnost od: 27.04.2021 Platnost do: 04.06.2021

Dražební vyhláška
Platnost od: 21.04.2021 Platnost do: 18.06.2021

Veřejná vyhláška PD-6943/2021-505 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Liberecký kraj
Platnost od: 16.04.2021 Platnost do: 17.05.2021

Dražební vyhláška-odročení
Platnost od: 29.03.2021 Platnost do: 28.05.2021

Dražební vyhláška
Platnost od: 26.03.2021 Platnost do: 27.05.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Rozpracované lokality
Platnost od: 27.01.2020  

Přehled starých náčrtů KMD formou výkresů DGN verze 7
Platnost od: 01.02.2019  

Digitalizovaná katastrální území
Platnost od: 30.01.2018  

Aktuality pracoviště

15.02.2021
Podání se zasílají poštou. Osobně přinesená vkládejte do schránky u vchodu - veškeré žádosti včetně návrhů na vklad. Uveďte eMail, zašleme Vám platební údaje a potvrzení o převzetí (např. kopii s podacím razítkem). Vkládejte v uzavřené obálce max. A4, vybíráme průběžně každý den. Zkontrolujte, zda je návrh na vklad podepsaný.
Podrobnosti zde.
Návrh na vklad: aplikace.
Podrobnosti o elektronickém podání.

Aktuality úřadu

09.04.2021
S účinností od 12.4.2021 se mění úřední hodiny. Podrobnější informace na stránkách jednotlivých pracovišť.

Aktuality resortu

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Řízení a koordinace helpdesku.