Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 1 ve znění dodatku č. 1 až 4 - č.j. KÚ-01923/2019-800-1001
     (PDF)