Služební předpisy úřadu

  • . Služební předpis č. 7 – Služební řád Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj - č.j. KÚ-01798/2018-800-1001
     (PDF)
  • Služební předpis č. 1 ve znění dodatku č. 1 až 5 - č.j. KÚ-01923/2019-800-1001
     (PDF)