Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě Kancelář č.2 kp.svitavy@cuzk.cz
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat Kancelář č.2 Příjem a výdej zakázek, vklady, záznamy, ...
Stížnosti Kancelář č.2
Ústní podání Kancelář č.2

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bc. Jana Barinková311461544075
Jana.Barinkova@cuzk.czoprava chyb v katastru nemovitostí
Hana Bendová35461544012
Hana.Bendova3@cuzk.czvýpravna korespondence, vyrozumění o provedení vkladu
Lenka Břenková2461544011
Lenka.Brenkova@cuzk.czpodatelna
Marie Burešová52461544086
Marie.Buresova@cuzk.czInformace o řízení ZDŘ
Renata Burešová35461544055
Renata.Buresova@cuzk.czvýpravna korespondence, vyrozumění o provedení vkladu
Martina Drdlová39461544062
Martina.Drdlova@cuzk.czpodatelna, asistentka ředitele
Ing. Romana Kulhanová23461544030
Romana.Kulhanova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostí
Ing. Eva Kunčáková50461544070
Eva.Kuncakova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí
Jaroslava Patrovská35461544012
Jaroslava.Patrovska@cuzk.czvýpravna korespondence, vyrozumění o provedení vkladu
Libor Pospíšil18461544034
Libor.Pospisil@cuzk.czinformace o plombě a zahájení řízení V, Z
Martina Randová19461544038
Martina.Randova@cuzk.czinformace o plombě a zahájení řízení V, Z
Ing. Pavel Šváb39461544060
Pavel.Svab@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště
Ing. Jaroslava Svatošová49461544013
Jaroslava.Svatosova@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Lenka Trejbalová18461544038
Lenka.Trejbalova@cuzk.czinformace o plombě a zahájení řízení V, Z
Bc. Lenka Vodvárková54461544083
lenka.vodvarkova@cuzk.czoprava chyb v katastru nemovitostí

Aktuality pracoviště

23.07.2020
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

Aktuality resortu

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.