Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Návrh na změnu katastrální hranice
Platnost od: 03.01.2014  

Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška ZDŘ-48/2022-609 Obecné obeslání Matoušová
Platnost od: 05.05.2022 Platnost do: 06.05.2023

Veřejná vyhláška OO-1/2022-609 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy
Platnost od: 29.04.2022  

Veřejná vyhláška OO-1/2022-609 Oznámení obci o zahájení Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Svitavy
Platnost od: 29.04.2022 Platnost do: 30.05.2022

Veřejná vyhláška OO-19/2016-609 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Hrbatová
Platnost od: 27.04.2022 Platnost do: 25.06.2022

Veřejná vyhláška OO-19/2016-609 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Kvapil
Platnost od: 27.04.2022 Platnost do: 25.06.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-47/2022-609 Obecné obeslání Tmějová
Platnost od: 25.04.2022 Platnost do: 26.04.2023

Dražební vyhláška č.j. 120EX 28406-12-237
Platnost od: 31.03.2022 Platnost do: 26.05.2022

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 18915/12-137
Platnost od: 24.03.2022 Platnost do: 26.05.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-164/2021-609 Obecné obeslání Klodnerová
Platnost od: 01.10.2021 Platnost do: 02.10.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-134/2021-609 Obecné obeslání Hamerský
Platnost od: 09.09.2021 Platnost do: 10.09.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-93/2021-609 Obecné obeslání Zindulková
Platnost od: 25.08.2021 Platnost do: 26.08.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-94/2021-609 Obecné obeslání Doubek
Platnost od: 25.08.2021 Platnost do: 26.08.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-94/2021-609 Obecné obeslání Doubková
Platnost od: 25.08.2021 Platnost do: 26.08.2022

Veřejná vyhláška ZDŘ-95/2021-609 Obecné obeslání Doubek
Platnost od: 25.08.2021 Platnost do: 26.08.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Aktuality pracoviště

18.10.2021
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

Aktuality resortu

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.