Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Návrh na změnu katastrální hranice
Platnost od: 03.01.2014  

Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
   

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Dražební vyhláška č.j. 203 EX 59079/13-180
Platnost od: 06.04.2021 Platnost do: 03.06.2021

Dražební vyhláška č. 97 EX 3225/11-138 ze dne 23.3.2021
Platnost od: 01.04.2021 Platnost do: 19.05.2021

Veřejná vyhláška V-1598/2021-609 Zahájení řízení Říhová
Platnost od: 01.04.2021 Platnost do: 16.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1593/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Crháková
Platnost od: 01.04.2021 Platnost do: 16.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1593/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Grambal
Platnost od: 01.04.2021 Platnost do: 16.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1593/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Grambalová
Platnost od: 01.04.2021 Platnost do: 16.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1593/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Mlčochová
Platnost od: 01.04.2021 Platnost do: 16.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1593/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Odstrčil
Platnost od: 01.04.2021 Platnost do: 16.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1593/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Pecha
Platnost od: 01.04.2021 Platnost do: 16.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1593/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Pechová
Platnost od: 01.04.2021 Platnost do: 16.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1593/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Švecová
Platnost od: 01.04.2021 Platnost do: 16.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1591/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Crháková
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1591/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Grambal
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1591/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Grambalová
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1591/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Mlčochová
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1591/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Nečas
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1591/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Nečas
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1591/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Nečas
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1591/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Odstrčil
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1591/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Pecha
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1591/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Pechová
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1591/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Švecová
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1592/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Crháková
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1592/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Grambal
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1592/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Grambalová
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1592/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Mlčochová
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1592/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Odstrčil
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1592/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Pecha
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1592/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Pechová
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Veřejná vyhláška Z-1592/2021-609 Oznámení o provedení zápisu Švecová
Platnost od: 31.03.2021 Platnost do: 15.04.2021

Dražební vyhláška č.j. 578/2005-302
Platnost od: 24.03.2021 Platnost do: 29.04.2021

Veřejná vyhláška PUP-7/2008-609 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Pardubický kraj , Katastrální pracoviště Svitavy
Platnost od: 15.03.2021 Platnost do: 14.04.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 33123/10-620
Platnost od: 15.02.2021 Platnost do: 15.04.2021

Aktuality pracoviště

23.07.2020
Aktuální přehled obnov operátu a revizí ve formátu PDF spolu s kontakty na příslušné pracovníky.

Aktuality resortu

07.04.2021
V souladu s § 110 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2020.

17.03.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2021) je k dispozici ke stažení.

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.