Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
všechna podání 1.patro podatelna
elektronická podání kp.kladno@cuzk.cz

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jana Čepelová312610334kp.kladno@cuzk.czinformatik KP (el. podpis pro obsluhu podatelny)
Kateřina Helebrantová216312610302kp.kladno@cuzk.czekonom - asistent
Lenka Floriánová312610322kp.kladno@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Jana Křížová312610342kp.kladno@cuzk.czoddělení právních vztahů

Aktuality

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality