Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška ZDŘ-22/2024-203 Obecné obeslání Jonáková
Platnost od: 12.01.2024 Platnost do: 12.01.2025

Veřejná vyhláška ZDŘ-23/2024-203 Obecné obeslání Šubířová
Platnost od: 12.01.2024 Platnost do: 12.01.2025

Veřejná vyhláška ZDŘ-24/2024-203 Obecné obeslání Humlová
Platnost od: 12.01.2024 Platnost do: 12.01.2025

Veřejná vyhláška ZDŘ-25/2024-203 Obecné obeslání Nováková
Platnost od: 12.01.2024 Platnost do: 12.01.2025

Veřejná vyhláška ZDŘ-26/2024-203 Obecné obeslání Raifová
Platnost od: 12.01.2024 Platnost do: 12.01.2025

Veřejná vyhláška ZDŘ-27/2024-203 Obecné obeslání Vašíčková
Platnost od: 12.01.2024 Platnost do: 12.01.2025

Veřejná vyhláška ZDŘ-458/2023-203 Obecné obeslání Stuchl
Platnost od: 29.11.2023 Platnost do: 29.11.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-459/2023-203 Obecné obeslání Svobodová
Platnost od: 29.11.2023 Platnost do: 29.11.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-460/2023-203 Obecné obeslání Šreier
Platnost od: 29.11.2023 Platnost do: 29.11.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-460/2023-203 Obecné obeslání Šreierová
Platnost od: 29.11.2023 Platnost do: 29.11.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-453/2023-203 Obecné obeslání Sokol
Platnost od: 28.11.2023 Platnost do: 28.11.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-453/2023-203 Obecné obeslání Sokolová
Platnost od: 28.11.2023 Platnost do: 28.11.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-454/2023-203 Obecné obeslání Matějovská
Platnost od: 28.11.2023 Platnost do: 28.11.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-455/2023-203 Obecné obeslání Mlejnská
Platnost od: 28.11.2023 Platnost do: 28.11.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-456/2023-203 Obecné obeslání Bombová
Platnost od: 28.11.2023 Platnost do: 28.11.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-457/2023-203 Obecné obeslání Mihulka
Platnost od: 28.11.2023 Platnost do: 28.11.2024

Veřejná vyhláška ZDŘ-457/2023-203 Obecné obeslání Mihulková
Platnost od: 28.11.2023 Platnost do: 28.11.2024

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Seznam rozpracovaných komplexních pozemkových úprav
Platnost od: 23.01.2024 Platnost do: 31.12.2024

Seznam rozpracovaných revizí katastru nemovitostí
Platnost od: 23.01.2024 Platnost do: 31.12.2024

Výsledky zeměměřických činností - doplnění podkladů
Platnost od: 11.09.2018  

Aktuality pracoviště

06.06.2024
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Odborný referent oddělení dokumentace KN "

Aktuality úřadu

25.04.2024
Oznámení o zrušení kolkových známek – stát ukončil výrobu a prodej kolkových známek. Dosud nevyužité kolky lze k úhradě poplatku použít pouze do 31.12.2024. Informacni-letak-MF.pdf

12.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN:
S účinností od 12. 4. 2021 jsou rozšířeny úřední hodiny na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách katastrálních pracovišť. Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.