Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška OO-1/2022-231 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Adamec
Platnost od: 30.09.2022 Platnost do: 15.10.2022

Veřejná vyhláška OO-1/2022-231 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Burghauser
Platnost od: 30.09.2022 Platnost do: 15.10.2022

Veřejná vyhláška OO-1/2022-231 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Indruch
Platnost od: 30.09.2022 Platnost do: 15.10.2022

Veřejná vyhláška V-2603/2022-231 Zahájení řízení Rólková
Platnost od: 30.09.2022 Platnost do: 15.10.2022

Veřejná vyhláška V-2335/2022-231 Vyrozumění o provedení vkladu Janouchová
Platnost od: 29.09.2022 Platnost do: 15.10.2022

Veřejná vyhláška V-2364/2022-231 Vyrozumění o provedení vkladu Luštincová
Platnost od: 29.09.2022 Platnost do: 15.10.2022

Veřejná vyhláška V-2603/2022-231 Zahájení řízení Rólka
Platnost od: 29.09.2022 Platnost do: 15.10.2022

Veřejná vyhláška V-2775/2022-231 Zahájení řízení Pazourek
Platnost od: 27.09.2022 Platnost do: 13.11.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Dolní Kamenice u Velvar
Platnost od: 29.08.2022 Platnost do: 15.06.2023

Dražební vyhláška 081 EX 40396/10-495
Platnost od: 24.08.2022 Platnost do: 06.10.2022

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Třebíz - intravilán
Platnost od: 26.07.2022 Platnost do: 01.12.2022

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov v k.ú. Přelíc
Platnost od: 03.05.2022 Platnost do: 01.12.2022

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací v k.ú. Skůry
Platnost od: 03.05.2022 Platnost do: 01.12.2022

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí v k.ú. Skůry
Platnost od: 03.05.2022 Platnost do: 01.12.2022

Oznámení o zahájení zjišťování průběhu hranic pozemků v k.ú. Zvoleněves
Platnost od: 07.02.2022 Platnost do: 01.12.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Výsledky zeměměřických činností - doplnění podkladů
Platnost od: 11.09.2018  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

12.04.2021
ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN:
S účinností od 12. 4. 2021 jsou rozšířeny úřední hodiny na všech pracovištích Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách katastrálních pracovišť. Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

21.09.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 5. října 2022.
 

12.09.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2022) je k dispozici ke stažení.

19.08.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.