Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Dražební vyhláška 191 EX 3213/17-57
Platnost od: 01.06.2020 Platnost do: 23.06.2020

Dražební vyhláška 167 EX 19600/12-135
Platnost od: 01.06.2020 Platnost do: 28.07.2020

Veřejná vyhláška V-3668/2019-231 Vyrozumění o provedení vkladu Červenka
Platnost od: 01.06.2020 Platnost do: 16.06.2020

Veřejná vyhláška V-759/2020-231 Vyrozumění o provedení vkladu Vlček
Platnost od: 01.06.2020 Platnost do: 16.06.2020

Vyhlášení plastnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Luníkov
Platnost od: 25.05.2020 Platnost do: 25.06.2020

Veřejná vyhláška V-1019/2020-231 Vyrozumění o provedení vkladu Vodička
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 06.06.2020

Veřejná vyhláška V-1029/2020-231 Vyrozumění o provedení vkladu Chalušová
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 06.06.2020

Veřejná vyhláška V-1106/2020-231 Vyrozumění o provedení vkladu Varga
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 06.06.2020

Veřejná vyhláška V-1132/2020-231 Vyrozumění o provedení vkladu Asník
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 06.06.2020

Veřejná vyhláška V-966/2020-231 Vyrozumění o provedení vkladu Martínková
Platnost od: 22.05.2020 Platnost do: 06.06.2020

Veřejná vyhláška V-902/2020-231 Vyrozumění o provedení vkladu Vištiaková
Platnost od: 20.05.2020 Platnost do: 04.06.2020

Dražební vyhláška 081 EX 34490/12-360
Platnost od: 14.05.2020 Platnost do: 18.06.2020

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlednutí v k.ú. Knovíz
Platnost od: 11.05.2020 Platnost do: 19.07.2020

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí v k.ú. Řisuty u Slaného
Platnost od: 29.01.2020 Platnost do: 15.12.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací v k.ú. Řisuty u Slaného
Platnost od: 29.01.2020 Platnost do: 15.12.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací v k.ú. Bratkovice
Platnost od: 29.01.2020 Platnost do: 15.12.2020

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí v k.ú. Bratkovice
Platnost od: 29.01.2020 Platnost do: 15.12.2020

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí v k.ú. Studeněves
Platnost od: 29.01.2020 Platnost do: 15.12.2020

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací v k.ú. Studeněves
Platnost od: 29.01.2020 Platnost do: 15.12.2020

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Výsledky zeměměřických činností - doplnění podkladů
Platnost od: 11.09.2018  

Aktuality pracoviště

30.11.2012
Od 1.1.2013 je zákonem uložena povinnost podávat Návrh na zahájení o povolení vkladu na novém formuláři. Formulář je možné stáhnout v sekci "Formuláře", kde jsou zpřístupněny i SW aplikace a nápovědy k jeho vyplnění. Vzor formuláře je stanoven vyhláškou č. 401/2011.

Aktuality úřadu

30.04.2020
Důležité upozornění!
S účinností od 4. května 2020 dochází na katastrálních pracovištích ke zrušení omezení úředních hodin pro veřejnost. Bližší informace o úředních hodinách konkrétního katastrálního pracoviště naleznete na internetových stránkách jednotlivých katastrálních pracovišť.
 

Aktuality resortu

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.