Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
datové zprávy rkziest ID datové schránky
elektronická podání kp.decin@cuzk.cz
všechna ostatní podání přízemí - podatelna KP

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Ivo Apfelbeck516412557073
ivo.apfelbeck@cuzk.czředitel KP
Nataša Dobalová416412557061
natasa.dobalova@cuzk.czodborný referent
Iveta Kuzněcovová318412557072
iveta.kuznecovova@cuzk.czodborný referent
Bc. Petra Nemčeková402412557080
petra.nemcekova@cuzk.czodborný referent
Marcela Ripplová517412557064
marcela.ripplova@cuzk.czodborný referent
Jindřiška Řeháková317412557090
jindriska.rehakova@cuzk.czodborný referent
Kateřina Uhrecká215412557065
katerina.uhrecka@cuzk.czodborný referent

Aktuality pracoviště

07.01.2022

Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od června 2022 budou probíhat revize katastru nemovitostí v následujících katastrálních územích:

Malá Bukovina, Velká Bukovina a Karlovka obce Velká Bukovina,
Huntířov u Děčína, Nová Oleška a Stará Oleška obce Huntířov,
Dobrná a Brložec obce Dobrná.
Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

10.01.2021
Vážení klienti,
oznamujeme Vám, že od března 2021 budou probíhat v katastrálních územích Benešov nad Ploučnicí, Dolní Habartice, Horní Habartice, Malá Veleň, Malý Šachov a Starý Šachov revize katastru nemovitostí.
Účelem provádění revize je soulad údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu, kdy jsou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětu evidence katastru nemovitostí.

Aktuality resortu

18.01.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2022) je k dispozici ke stažení.

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů