Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Měřín
Platnost od: 21.10.2019 Platnost do: 21.11.2019

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Zadní Zhořec
Platnost od: 21.10.2019 Platnost do: 21.11.2019

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Pohořílky u Otína
Platnost od: 21.10.2019 Platnost do: 21.11.2019

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Kundratice u Křižanova
Platnost od: 21.10.2019 Platnost do: 21.11.2019

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Jívoví
Platnost od: 21.10.2019 Platnost do: 21.11.2019

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí k.ú. Horní Radslavice
Platnost od: 21.10.2019 Platnost do: 21.11.2019

Omezení provozu 25. 10. 2019
Platnost od: 16.10.2019 Platnost do: 29.10.2019

Veřejná vyhláška V-2221/2019-746 Vyrozumění o provedení vkladu Dreveňáková
Platnost od: 09.10.2019 Platnost do: 24.10.2019

Veřejná vyhláška V-2415/2019-746 Zahájení řízení Čermák
Platnost od: 09.10.2019 Platnost do: 24.10.2019

Veřejná vyhláška V-2336/2019-746 Vyrozumění o provedení vkladu Sysel
Platnost od: 07.10.2019 Platnost do: 22.10.2019

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním k.ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí
Platnost od: 26.09.2019 Platnost do: 29.10.2019

Oznámení klientům katastrálního úřadu o možnostech úhrady poplatků
Platnost od: 28.06.2019 Platnost do: 31.10.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Oznámení ÚOZI o možnosti hradit SP za žádost o potvrzení GP inkasem
Platnost od: 07.10.2015  

Formulář – Žádost o uzavření inkasní smlouvy
Platnost od: 07.10.2015  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

16.10.2019
V pátek 25. 10. 2019 bude z důvodu odstávky systému omezen provoz KP a poboček CzechPOINT. Nebudou poskytovány údaje KN a přijímány platby kartou.

28.06.2019
Katastrální úřad pro Vysočinu oznamuje, že na všech katastrálních pracovištích na Vysočině lze využít několik možností k úhradě poplatků (hotově, převodem z účtu, prostřednictvím inkasa, platební kartou).

Aktuality resortu

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.