Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Podání v elektronické podobě kp.valklobouky@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat kancelář č.105 podatelna, I.podlaží
Ústní podání kancelář č.105 podatelna, I.podlaží

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Zdeněk Dorňák108577311214
zdenek.dornak@cuzk.czpotvrzování geometrických plánů
Mgr. Radek Kamenčák40577311218
radek.kamencak@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Bc. Helena Lukáčová122577311212
helena.lukacova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Hana Strnadová105577311227
hana.strnadova@cuzk.czposkytování informací a podkladů, nahlížení do KN
Ing. Pavel Šuráň31577311216
pavel.suran@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.