Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada / odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Uherské Hradiště
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Uherské Hradiště)
Platnost od: 11.01.2021 Platnost do: 10.02.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent – budování podrobných bodových polí v oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj)
Platnost od: 11.01.2021 Platnost do: 10.02.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent / vrchní referent – budování podrobných bodových polí v oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj)
Platnost od: 08.01.2021 Platnost do: 25.01.2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent / vrchní referent – obnova katastrálního operátu v oddělení dokumentace KN Katastrálního pracoviště Vsetín
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj Katastrální pracoviště Vsetín)
Platnost od: 08.01.2021 Platnost do: 25.01.2021

Omezení úředních hodin v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1202 ze dne 20.11.2020
Platnost od: 24.11.2020  

Informace k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
Platnost od: 24.03.2020  

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality úřadu

23.11.2020
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 1202 ze dne 20.11.2020 budou omezeny úřední hodiny na všech katastrálních pracovištích vykonávajících působnost Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj na pondělí od 8.00 do 13.00 a středu od 12.00 do 17.00 hodin. Podrobné informace o změně úředních hodin jsou uvedeny v přiloženém dokumentu (PDF).


12.10.2020
Přestože jsou v souladu s usnesením vlády úřední hodiny pro veřejnost stanoveny pouze na pondělí od 8.00 do 13.00 a středu od 12.00 do 17.00 hodin, je možné i mimo tyto úřední hodiny vhodit podání v zalepené obálce do uzavřené schránky, která je umístěna uvnitř budovy, v níž Katastrální úřad sídlí, a to v bezprostřední blízkost hlavního vchodu. Schránka je přístupná v PO a ST v čase od 08:00 do 17:00 hod., v  ÚT a ČT v čase od 08:00 do 15:00 hod. a v PÁ v čase od 08:00 do 12:00 hod. Pokud bude v podání uvedena e-mailová adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. V případě,  že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet. Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti


Aktuality resortu

20.01.2021
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2020 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

18.01.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2021) je k dispozici ke stažení.

18.01.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu