Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent / vrchní referent – poskytování informací KN, poskytování podkladů, nahlížení do KN, poskytování informací PK v oddělení dokumentace KN
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj - Katastrální pracoviště Vsetín)
Platnost od: 23.07.2019 Platnost do: 07.08.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada / odborný rada – organizační pracovník Kanceláře ředitele
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj)
Platnost od: 09.07.2019 Platnost do: 08.08.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada / odborný rada – rozhodování o povolení vkladu v oddělení právních vztahů k nemovitostem
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj - Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí)
Platnost od: 09.07.2019 Platnost do: 24.07.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality

01.07.2019
Katastrální úřad pro Zlínský kraj přijímá na všech katastrálních pracovištích vykonávajících jeho působnost platební karty pro úhrady správních poplatků dle položek 119 a 120 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a úplat stanovených vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, v platném znění (s výjimkou úplaty za službu sledování změn). Klientům není účtován žádný transakční poplatek.