Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent / vrchní referent – kontrola aktualizace v oddělení právních vztahů k nemovitostem
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj - Katastrální pracoviště Kroměříž)
Platnost od: 17.01.2019 Platnost do: 01.02.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada / odborný rada – obnova katastrálního operátu v oddělení aktualizace a dokumentace KN
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj - Katastrální pracoviště Valašské Klobouky)
Platnost od: 10.01.2019 Platnost do: 25.01.2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent / rada – správce informačních a komunikačních technologií v oddělení podpory informačních a komunikačních technologií
(Katastrální úřad pro Zlínský kraj)
Platnost od: 10.01.2019 Platnost do: 11.02.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

Aktuality

12.01.2018
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín přijímá v rámci resortního pilotního projektu platební karty pro úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Dne 13.01.2018 vstupuje v účinnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 2015/2366, o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení EU č. 1093/2010 a zrušuje se směrnice 2007/64/ES a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku.  V důsledku této změny nebude při platbě platební kartou s účinností od 13.01.2018 klientům účtován transakční poplatek (předmětem platby klienta bude výše správního poplatku - tj. 1000 Kč za přijetí návrhu na vklad).


14.05.2015

Katastrální úřad pro Zlínský kraj nabízí možnost úhrady správních poplatků za přijetí žádostí o potvrzení geometrických plánů prostřednictvím inkasa zde.