Katastrální úřad pro hlavní město Prahu,
Katastrální pracoviště Praha

Úřední hodiny

Poskytování údajů z KN
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 15:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 15:00
pátek:8:00 - 13:00

Pro geodety
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 15:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 15:00

Podatelna
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 15:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 15:00
pátek:8:00 - 13:00

Výdej vyrozumění o provedení vkladu
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 15:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 15:00
pátek:8:00 - 13:00

Kontaktní údaje

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
Pod sídlištěm 1800/9
Kobylisy
18214 Praha 8
e-mail: kp.praha@cuzk.cz
ID datové schránky: 6cwid5c
Fax: 284042022

Ředitel: Mgr. Jana Király

Kontakty Telefon
Informace o průběhu řízení - zápisy do katastru 284042222
Písemné a grafické informace z katastru - info o písem. objednávkách 284042415
Podatelna (1. patro budovy v hale ) 284042005
Potvrzování geometrických plánů (místnost 101) 284042501
Ředitelka Katastrálního pracoviště 284042010
Samostatné oddělení ostatních řízení (Opravy chyb v operátu dle § 36 zákona č. 256/2013 Sb) 284042442
Ústředna 284041111

     Kde nás najdete

     

     Zeměpisná šířka: 50°7'30.9''
     Zeměpisná délka: 14°27'19.6''

Nejčastěji hledané informace:

Novinky na úřední desce:

Aktuality z KÚ

13.03.2019
Vážení návštěvníci katastrálního úřadu, při bezhotovostních platbách věnujte pozornost správnému uvedení specifického a variabilního symbolu, který Vám byl sdělen úřadem v podkladu pro platbu. Bez těchto symbolů platby nelze identifikovat.
Děkujeme.

13.03.2019
Revize katastru – informace
Vážení spoluobčané, v letošním roce probíhá revize katastrálního operátu
v následujících katastrálních územích:
Podrobně zde.

12.03.2019
Ředitel úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
Odborný rada - právník

Aktuality

23.02.2013

Energetické štítky

Vzhledem k množícím se dotazům týkajících se povinností dle zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, (pořizovat si průkazy energetické náročnosti - energetické štítky) upozorňujeme na následující:

Katastrální úřad
neeviduje údaje o energetické náročnosti budovy,
nezkoumá, zda vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek splnili povinnost uloženou v ust. § 7a odst. 2) odst. 3) zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, neboť k takovému přezkumu není oprávněn dle ust. § 5 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., v platném znění,
nezkoumá, zda kupní smlouva o prodeji domu či bytové jednotky obsahuje údaje o energetické náročnosti budovy.

Příklad: Je-li katastrálnímu úřadu doručena kupní smlouva týkající se převodu domu nebo bytové jednotky, katastrální úřad nebude zkoumat, zda kupní smlouva obsahuje údaj o energetické náročnosti budovy.
Pokud takový údaj ve smlouvě uveden bude, není to na závadu, avšak neuvedení údaje o energetické náročnosti budovy či jednotky není důvodem pro zamítnutí návrhu na vklad.