Kontakty

Typ Telefon
Informace o průběhu řízení - zápisy do katastru 284042222
Podatelna 284042005
Objednávka hromadných podání 284042116
Ústředna 284041111

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
ředitelka úřaduKirály Jana Mgr. MPA CV284042000
jana.kiraly@cuzk.cz
215
Kancelář ředitelky úřadu
ředitelka odboru kanceláře úřaduBlažková Ivana Mgr.CV284042285
ivana.blazkova@cuzk.cz
209
vedoucí personálního odděleníTheerová Milena Ing.284042282
milena.theerova@cuzk.cz
207
vedoucí ekonomicko-správního oddělení Matušová Jana Ing.284042066
jana.matusova@cuzk.cz
222
Odbor digitalizace a IT
ředitel odboru digitalizace a ITVopěnka David Mgr. Bc.CV284042074
david.vopenka@cuzk.cz
221
vedoucí oddělení e-podatelnaKratochvílová Olga Bc.284042004
olga.kratochvilova@cuzk.cz
003
vedoucí oddělení výpravnaKolář Petr Bc.284042074
petr.kolar@cuzk.cz
221
vedoucí oddělení digitalizace dokumentůFořtová Alena 284042009
alena.fortova@cuzk.cz
16
Oddělení metodiky a kontroly
vedoucí oddělení metodiky a kontrolyHrabánková Jarmila Mgr284042252
jarmila.hrabankova@cuzk.cz
232
Katastrální pracoviště Praha
zástupkyně ředitelky KÚ a ředitelka Katastrálního pracoviště PrahaVostřezová Zuzana Mgr.CV284042020
zuzana.vostrezova@cuzk.cz
217
Odbor právních vztahů k nemovitostem I. Vklady
ředitelka odboru právních vztahů k nemovitostem l. VkladyPomikálková Michaela Mgr.CV284042337
michaela.pomikalkova@cuzk.cz
331
vedoucí právního oddělení I.Červená Jana Mgr.284042322
jana.cervena@cuzk.cz
324
vedoucí právního oddělení II.Petráková Soňa JUDr.284042095
sona.petrakova@cuzk.cz
236
vedoucí právního oddělení III.Pokuta Vít Bc.284042333
vit.pokuta@cuzk.cz
329
vedoucí právního oddělení IV.Fischerová Eva Mgr.284042365
eva.fischerova@cuzk.cz
311
vedoucí právního oddělení VI.Václavíková Eliška Mgr.284042317
eliska.vaclavikova@cuzk.cz
321
vedoucí právního oddělení VIII.Lupačová Tereza Mgr.284042209
tereza.lupacova@cuzk.cz
238
vedoucí právního oddělení XI.Plocková Eva Mgr.284042360
eva.plockova@cuzk.cz
310
Odbor právních vztahů k nemovitostem II. Záznamy a OR
ředitelka odboru právních vztahů k nemovitostem II. Záznamy a ORJitka Koldová Mgr.CV284042442
Jitka.Koldova@cuzk.cz
454
vedoucí právního oddělení V.Šustr Jan Mgr.284042485
jan.sustr@cuzk.cz
448
vedoucí právního oddělení IX.Nevolková Kateřina Mgr.284042486
katerina.nevolkova@cuzk.cz
449
vedoucí právního oddělení X.Kotosová Monika 469660147
monika.kotosova@cuzk.cz
DP Chrudim
vedoucí oddělení ostatních řízeníZeman Filip Mgr.284042443
filip.zeman@cuzk.cz
453
Odbor geodetických informací z katastru nemovitostí
ředitelka odboru geodetických informací z KNSíbrová Jana Ing.CV284042550
jana.sibrova@cuzk.cz
120
vedoucí oddělení aktualizace geodetických informací katastru nemovitostíŽidlická Michaela Ing.284042035
michaela.zidlicka@cuzk.cz
117
vedoucí oddělení obnovy a revize KN IVybíralová Barbora Ing.284042037
barbora.vybiralova@cuzk.cz
116
vedoucí oddělení obnovy a revize KN II.Vavroch Jan Ing.284042156
jan.vavroch@cuzk.cz
111
vedoucí oddělení potvrzování geometrických plánůHájková Hana Ing.284042045
hana.hajkova2@cuzk.cz
110
Odbor dokumentace katastru nemovitostí
ředitel odboru dokumentace KNTřetina Lukáš Ing.CV284042171
lukas.tretina@cuzk.cz
103
vedoucí oddělení plombováníBrtna Adam Bc.284042373
adam.brtna@cuzk.cz
316
vedoucí archivace a skartaceŠísl Ondřej 284042410
ondrej.sisl@cuzk.cz
021
vedoucí oddělení informací z KN a analogové podatelnyMoravcová Zdeňka 284042504
zdenka.moravcova@cuzk.cz
102

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

25.04.2024
Oznámení o zrušení kolkových známek – stát ukončil výrobu a prodej kolkových známek. Dosud nevyužité kolky lze k úhradě poplatku použít pouze do 31.12.2024. Informacni-letak-MF.pdf


 

25.04.2024
Oznámení o zrušení kolkových známek – stát ukončil výrobu a prodej kolkových známek. Dosud nevyužité kolky lze k úhradě poplatku použít pouze do 31.12.2024.Informacni-letak-MF.pdf

Aktuality resortu

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.