Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Všechna podání Kancelář č. 240, 2. patro Úřední hodiny jsou uvedeny na úřední stránce ZKI.

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Michaela Kalinová237466023237michaela.kalinova@cuzk.czrozpočtář - veřejné zakázky
Mgr. David Korček334466023442david.korcek@cuzk.czInspektor
Mgr. Lucie Ročková241466023241lucie.rockova@cuzk.czředitelka
Iva Škopová240466023240zki.pardubice@cuzk.czpersonalista-ekonom
Mgr. Tomáš Vlasák DiS.334466023334Tomas.Vlasak@cuzk.czInspektor
Ing. Vladimír Votke239466023239Vladimir.Votke@cuzk.czzástupce ředitelky

Aktuality inspektorátu

16.03.2020

S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 jsou od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezeny úřední hodiny pro veřejnost takto: pondělí a středa: 8,00 - 11,00 hod.
Žádáme klienty, aby podání činili prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky a aby přednostně využívali možnosti elektronické komunikace (e-mail, datová schránka) či telefonické komunikace.13.03.2020
Z důvodů omezení šíření onemocnění COVID-19 jsou až do odvolání zakázány osobní návštěvy klientů i soukromé návštěvy na pracovištích zaměstnanců katastrálního úřadu, zeměměřického úřadu a zeměměřického a katastrálního inspektorátu.
Ředitelka Mgr. Lucie Ročková

Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.