02.05.2024

 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

ČÚZK - Resortní aktuality RSS 2.0 Aktuality Web