Služební předpisy úřadu

  • Služební předpis č. 3 - Systemizace - č.j. ZKI PL-319/2017
     (PDF)