Tisk archiválií

Zeměměřický úřad poskytuje tištěné kopie archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.

Tisk archiválií dostupných v aplikaci Prohlížení archiválií (http://archivnimapy.cuzk.cz ) i v Geoportálu ČÚZK (http://geoportal.cuzk.cz ).

Objednávka se provádí prostřednictvím Internetového obchodu Geoportálu ČÚZK na adrese http://geoportal.cuzk.cz .

Tisky budou na základě objednávky

  • zaslány na dobírku s poštovným dle platných poštovních sazeb, balné se neúčtuje.
  • vydány po zaplacení při osobním odběru v prodejně map Zeměměřického úřadu, Pod sídlištěm 1800/9 182 11 Praha 8.

 

Tímto způsobem se objednává tisk celých mapových listů císařských povinných otisků map stabilního katastru, topografických sekcí 1 : 25 000 třetího vojenského mapování, map ze Sbírky map a plánů do roku 1850 a listů prvního vydání Státní mapy 1 : 5000 – odvozené.

Cena tisku - viz Ceník produktů a výkonů Zeměměřického úřadu, str. 20.

Tisk archiválií dostupných v aplikaci Prohlížení archiválií (http://archivnimapy.cuzk.cz ), ale zatím nedostupných v Geoportálu ČÚZK

Tisk se objednává poštou nebo e-mailem vedoucímu Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.

Adresa: Zeměměřický úřad, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8.

E-mail: miroslav.kronus@cuzk.cz, tel. 284 041 681.

Tisky budou na základě objednávky

  • zaslány na dobírku s poštovným dle platných poštovních sazeb, balné se neúčtuje.
  • vydány po zaplacení při osobním odběru v prodejně map Zeměměřického úřadu, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11, Praha 8.

 

Tímto způsobem se objednává tisk celých mapových listů speciálních map 1:75 000 třetího vojenského mapování, všech měřítkových řad topografických map v systému S-1952 a map evidence nemovitostí.

Cena tisku je stejná jako u objednávek prostřednictvím Internetového obchodu – viz výše.

Tisk všech ostatních archiválií (celých listů nebo výřezů)

Lze objednat poštou nebo e-mailem vedoucímu Ústředního archivu zeměměřictví a katastru.

Adresa: Zeměměřický úřad, Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8.

E-mail: miroslav.kronus@cuzk.cz, tel. 284 041 681.

Tisky budou na základě objednávky

  • zaslány na dobírku s poštovným dle platných poštovních sazeb, balné se neúčtuje.
  • vydány po zaplacení při osobním odběru v badatelně Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8.

 

Cena tisku závisí na požadovaném formátu kopie (A4/A3/kopie šířky 841 mm) a barevnosti (černobílá/barevná) - viz Ceník produktů a výkonů Zeměměřického úřadu, str. 35.

Ceník produktů a výkonů Zeměměřického úřadu ke stažení

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019).

07.02.2019
14. listopadu 2017 proběhla pod patronací ZÚ odborná konference Stabilní katastr 1817-2017. V nedávné době jsme vydali sborník z této konference, který v digitální podobě nabízíme široké veřejnosti. Stejně tak nabízíme i prezentace, které na konferenci zazněly.

30.01.2019
Historie názvoslovných komisí - 100 let zpracování geografických jmen na území dnešní České republiky.
Autorky publikace PhDr. Jana Matúšová, CSc. a Irena Švehlová, prom. fil. a hist. čerpají z listin a dokumentace, uložené v dnešním Sekretariátu Názvoslovné komise ČÚZK. Jde o materiály a seznamy dokládající stoletou historii zpracování názvosloví a podíl jednotlivých názvoslovných komisí na tomto úkolu. Publikace je doplněna medailonky některých členů názvoslovných komisí a bohatým obrazovým materiálem. V tomto rozsahu je to první práce svého druhu.
Publikace má 71 stran včetně 27 stran obrazových příloh.
Ve formátu PDF má ISBN 978-80-88197-08-9, publikace Historie názvoslovných komisí je zdarma ke stažení.