Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Elektronická podání zu.praha@cuzk.cz
ID datové schránky: 6yvadsa
Všechna podání.
Podatelna Přízemí místnost č. 5 Všechna podání.
Stížnosti, oznámení, podněty, dále informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 4. patro, místnost č. 416 Ředitel Sekce kanceláře úřadu, návštěvy po předchozí dohodě, tel.: 284 041 410.
Obchodní oddělení 4. patro, místnost č. 408, nebo elektronicky:
ZU-obchod@cuzk.cz
V Obchodním oddělení lze podat jakékoliv připomínky, informace a dotazy ke všem produktům poskytovaných ZÚ.
Hlášení závad na bodech geodet. základů 4. patro, místnost č. 431, nebo elektronicky: http://dataz.cuzk.cz/oznameni.php, případně dbp@cuzk.cz Kromě podání ve věci základních bodových polí lze v odd. správy bodů obdržet i geodetické údaje, výpisy nebo opisy.

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Květoslava Wágnerová 5284041427
zu.praha@cuzk.czpodatelna
Lenka Bartošová5284041426
zu.praha@cuzk.czpodatelna
Ing. Karel Brázdil, CSc. 413284041400
karel.brazdil@cuzk.czŘeditel úřadu
Ing. Petr Dvořáček414284041601
petr.dvoracek@cuzk.czZástupce ředitele úřadu
Ředitel Zeměměřické sekce
JUDr. Lenka Kubíčková416284041410
lenka.kubickova@cuzk.czŘeditelka Sekce kanceláře úřadu
Táňa Štenclová 434284041424
tana.stenclova@cuzk.czVedoucí Personálního oddělení
Vlasta Chocholatá284041441
vlasta.chocholata@cuzk.czŘeditelka Ekonomického odboru
Ing. Pavel Šidlichovský 477284041660
pavel.sidlichovsky@cuzk.czŘeditel Odboru správy a rozvoje informačního systému zeměměřictví
Ing. Renata Nováková408284041605
renata.novakova@cuzk.czVedoucí Obchodního oddělení
Stanislava Hányšová488284041421
stanislava.hanysova@cuzk.czreferent
Irena Ondušová404284041409
irena.ondusova@cuzk.czreferent
Ing. Jana Jiráková404284041440
jana.jirakova@cuzk.czreferent
Vladimíra Beránková Kovačová 485284041436
vladka.kovacova@cuzk.czreferent
Milena Černá486284041442
milena.cerna@cuzk.czreferent
Marie Narovcová483284041422
marie.narovcova@cuzk.czreferent
DiS. Miroslava Voleská483284041412
miroslava.voleska@cuzk.czreferent

Aktuality

14.10.2021

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021)16.09.2021
Na kartografické konferenci v Ostravě byly v rámci 23. ročníku soutěže Mapa roku 2020 udělovány ceny za nejlepší kartografická díla vydaná na území České republiky. Hodnotící komise České kartografické společnosti udělila Zvláštní ocenění Zeměměřickému úřadu za vývoj uživatelsky hodnotných webových mapových aplikací.