Statut a Organizační řád Zeměměřického úřadu

  • Statut Zeměměřického úřadu
  • Organizační řád Zeměměřického úřadu - (úplné znění - pracovní pomůcka)