Produkty a služby

Katastr nemovitostí

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KN
Nahlížení do KN, Dálkový přístup, Výpisy z KN, Katastrální mapy, Služba sledování změn, Číselníky ISKN/ISÚI, Statistiky, Výměnný formát
ZÁPISY DO KN
Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, změny údajů apod.
FORMULÁŘE, ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ
Efektivní komunikace s úřadem
MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI
Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a katastr nemovitostí

Zeměměřictví

INFORMACE O GEODETICKÝCH ZÁKLADECH
Klasické geodetické základy, Referenční stanice GPS, Zeměměřické činnosti na státních hranicích
POSKYTOVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ
Mapy, Ortofoto, ZABAGED, Správní hranice, Názvosloví, ...
PROHLÍŽENÍ ARCHIVÁLIÍ, ARCHIVNÍ MAPY
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

RÚIAN

VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP
Aplikace VDP k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Geoportál – vše na jednom místě

Přístup ke geodatům resortu ČÚZK, prodej dat, mapové služby

Aktuality

22.10.2014
e-shopu Geoportálu ČÚZK je nově k dispozici katastrální mapa ve vektorové podobě.

17.10.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2014) ke stažení zde.

13.10.2014
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti zde.

08.10.2014
Zveřejněn aktualizovaný seznam důvěryhodných certifikátů pro verifikaci výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě aplikací KDirVerify. Více zde

22.09.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2014) ke stažení zde.

12.09.2014
Nový formulář žádosti o zřízení Služby sledování změn zde.