Produkty a služby

Katastr nemovitostí

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KN
Nahlížení do KN, Dálkový přístup, Výpisy z KN, Katastrální mapy, Služba sledování změn, Číselníky ISKN/ISÚI, Statistiky, Výměnný formát
ZÁPISY DO KN
Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, změny údajů apod.
FORMULÁŘE, ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ
Efektivní komunikace s úřadem

Zeměměřictví

INFORMACE O GEODETICKÝCH ZÁKLADECH
Klasické geodetické základy, Referenční stanice GPS, Zeměměřické činnosti na státních hranicích
POSKYTOVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ
Mapy, Ortofoto, ZABAGED, Správní hranice, Názvosloví, ...
PROHLÍŽENÍ ARCHIVÁLIÍ, ARCHIVNÍ MAPY
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

RÚIAN

VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP
Aplikace VDP k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Geoportál – vše na jednom místě

Přístup ke geodatům resortu ČÚZK, prodej dat, mapové služby

Aktuality

30.09.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Strakonice, Prachatice, Písek a Český Krumlov – informace zde.

29.09.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť Praha - východ a Praha - západ – informace zde.

14.09.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (09/2015) ke stažení zde.

09.09.2015
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti zde.

01.09.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj - informace zde.

01.09.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu - ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj - informace zde.