Produkty a služby

Katastr nemovitostí

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KN
Nahlížení do KN, Dálkový přístup, Výpisy z KN, Katastrální mapy, Služba sledování změn, Číselníky ISKN/ISÚI, Statistiky, Výměnný formát
ZÁPISY DO KN
Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, změny údajů apod.
FORMULÁŘE, ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ
Efektivní komunikace s úřadem
MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI
Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a katastr nemovitostí

Zeměměřictví

INFORMACE O GEODETICKÝCH ZÁKLADECH
Klasické geodetické základy, Referenční stanice GPS, Zeměměřické činnosti na státních hranicích
POSKYTOVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ
Mapy, Ortofoto, ZABAGED, Správní hranice, Názvosloví, ...
PROHLÍŽENÍ ARCHIVÁLIÍ, ARCHIVNÍ MAPY
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

RÚIAN

VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP
Aplikace VDP k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Geoportál – vše na jednom místě

Přístup ke geodatům resortu ČÚZK, prodej dat, mapové služby

Aktuality

11.04.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2014) ke stažení zde.

07.04.2014
Zkoušky odborné způsobilosti  k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností se budou konat ve dnech 29. a 30. dubna 2014. Více zde.

01.04.2014
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území - stav ke dni 1. 4. 2014 zde.

28.03.2014
Vyhlášení prostorů dle § 95 vyhlášky č. 357/2013 Sb., ve kterých vlivem poddolování dochází v terénu k posunům znemožňujícím dodržení přesnosti katastrální mapy zde.

24.03.2014
Zveřejněna publikace „Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2014“. Ke stažení zde.

18.03.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2014) ke stažení zde.