Produkty a služby

Katastr nemovitostí

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KN
Nahlížení do KN, Dálkový přístup, Výpisy z KN, Katastrální mapy, Služba sledování změn, Číselníky ISKN/ISÚI, Statistiky, Výměnný formát
ZÁPISY DO KN
Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, změny údajů apod.
FORMULÁŘE, ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ
Efektivní komunikace s úřadem
MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI
Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a katastr nemovitostí

Zeměměřictví

INFORMACE O GEODETICKÝCH ZÁKLADECH
Klasické geodetické základy, Referenční stanice GPS, Zeměměřické činnosti na státních hranicích
POSKYTOVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ
Mapy, Ortofoto, ZABAGED, Správní hranice, Názvosloví, ...
PROHLÍŽENÍ ARCHIVÁLIÍ, ARCHIVNÍ MAPY
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

RÚIAN

VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP
Aplikace VDP k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Geoportál – vše na jednom místě

Přístup ke geodatům resortu ČÚZK, prodej dat, mapové služby

Aktuality

12.09.2014
Nový formulář žádosti o zřízení Služby sledování změn zde.

22.08.2014
Nový formulář Ohlášení změny údajů o jednotce k zápisu do KN č. 6.90.1-2014 a vzory jeho vyplnění zde.

22.08.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2014) ke stažení zde.

21.08.2014
Upozorňujeme na důležitou změnu Pokynů ČÚZK č. 41 pro zápis změny druhu pozemku a způsobu využití pozemku do katastru nemovitostí. Aktuální znění Pokynů č. 41 zde.

18.08.2014
Zveřejněn aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

18.08.2014
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti a konzultačních seminářů zde.