Produkty a služby

Katastr nemovitostí

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KN
Nahlížení do KN, Dálkový přístup, Výpisy z KN, Katastrální mapy, Služba sledování změn, Číselníky ISKN/ISÚI, Statistiky, Výměnný formát
ZÁPISY DO KN
Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, změny údajů apod.
FORMULÁŘE, ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ
Efektivní komunikace s úřadem
MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI
Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a katastr nemovitostí

Zeměměřictví

INFORMACE O GEODETICKÝCH ZÁKLADECH
Klasické geodetické základy, Referenční stanice GPS, Zeměměřické činnosti na státních hranicích
POSKYTOVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ
Mapy, Ortofoto, ZABAGED, Správní hranice, Názvosloví, ...
PROHLÍŽENÍ ARCHIVÁLIÍ, ARCHIVNÍ MAPY
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

RÚIAN

VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP
Aplikace VDP k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Geoportál – vše na jednom místě

Přístup ke geodatům resortu ČÚZK, prodej dat, mapové služby

Aktuality

28.07.2014
Český úřad zeměměřický a katastrální vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa "Řízení projektů" v oddělení řízení projektů a rozvoje ISKN. Více informací zde.

17.07.2014
V části poskytování údajů z RÚIAN jsou nově zveřejněny základní informace o orientační mapě parcel-vektorové, která vzniká ve většině krajů jako součást digitální mapy veřejné správy. Zde.

15.07.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2014) ke stažení zde.

08.07.2014
Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností se budou konat 30.července 2014. Více zde.

07.07.2014
Od 1.7.2014 nabyl účinnosti nový Jednací řád katastrálního úřadu zde.

02.07.2014
Nová verze programu KDirSign (verze 3.1) využitelného pro ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě je k dispozici zde.