Produkty a služby

Katastr nemovitostí

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KN
Nahlížení do KN, Dálkový přístup, Výpisy z KN, Katastrální mapy, Služba sledování změn, Číselníky ISKN/ISÚI, Statistiky, Výměnný formát
ZÁPISY DO KN
Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, změny údajů apod.
FORMULÁŘE, ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ
Efektivní komunikace s úřadem

Zeměměřictví

INFORMACE O GEODETICKÝCH ZÁKLADECH
Klasické geodetické základy, Referenční stanice GPS, Zeměměřické činnosti na státních hranicích
POSKYTOVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ
Mapy, Ortofoto, ZABAGED, Správní hranice, Názvosloví, ...
PROHLÍŽENÍ ARCHIVÁLIÍ, ARCHIVNÍ MAPY
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

RÚIAN

VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP
Aplikace VDP k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Geoportál – vše na jednom místě

Přístup ke geodatům resortu ČÚZK, prodej dat, mapové služby

Aktuality

23.01.2015
Upozorňujeme na důležitou změnu Pokynů ČÚZK č. 44 k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a k zápisu jednotek vymezených podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do katastru nemovitostí. Aktuální znění Pokynů č. 44 zde.

21.01.2015
Upozorňujeme na důležitou změnu Pokynů ČÚZK č. 45  pro zápis nové stavby, zápis vlastnického práva k nové stavbě a zápis změny údajů o stavbě do katastru nemovitostí. Aktuální znění Pokynů č. 45 zde.

20.01.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2015) ke stažení zde.

13.01.2015
Termíny konání příštích zkoušek odborné způsobilosti zde.

06.01.2015
Byla zveřejněna nová verze webové aplikace Archiv-WEB, která poskytuje přehled o dosaženém stupni a plánovaném postupu digitalizace sáhových katastrálních map v jednotlivých katastrálních územích.

23.12.2014
Konzultační seminář pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti se bude konat ve dnech 20.1. - 22.1.2015 v zasedací místnosti VÚGTK, v. v. i. Bližší informace o semináři jsou uvedeny zde nebo na http://www.vugtk.cz/odis/index_skoleni.html.