Produkty a služby

Katastr nemovitostí

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KN
Nahlížení do KN, Dálkový přístup, Výpisy z KN, Katastrální mapy, Služba sledování změn, Číselníky ISKN/ISÚI, Statistiky, Výměnný formát
ZÁPISY DO KN
Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, změny údajů apod.
FORMULÁŘE, ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ
Efektivní komunikace s úřadem

Zeměměřictví

INFORMACE O GEODETICKÝCH ZÁKLADECH
Klasické geodetické základy, Referenční stanice GPS, Zeměměřické činnosti na státních hranicích
POSKYTOVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ
Mapy, Ortofoto, ZABAGED, Správní hranice, Názvosloví, ...
PROHLÍŽENÍ ARCHIVÁLIÍ, ARCHIVNÍ MAPY
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

RÚIAN

VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP
Aplikace VDP k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Geoportál – vše na jednom místě

Přístup ke geodatům resortu ČÚZK, prodej dat, mapové služby

Aktuality

31.08.2015
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na služební místa ředitelů Katastrálních pracovišť České Budějovice, Tábor a Jindřichův Hradec – informace zde.

17.08.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (08/2015) ke stažení zde.

14.08.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava – informace zde.

11.08.2015
Byla zprovozněna nová stránka pro přihlášení do aplikace Dálkový přístup do KN. Novinky, odstávky a provozní informace aplikace lze nyní sledovat také pomocí RSS kanálu.

27.07.2015
Zveřejněn aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

27.07.2015
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu - ředitele Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj - informace zde.