Produkty a služby

Katastr nemovitostí

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KN
Nahlížení do KN, Dálkový přístup, Výpisy z KN, Katastrální mapy, Služba sledování změn, Číselníky ISKN/ISÚI, Statistiky, Výměnný formát
ZÁPISY DO KN
Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, změny údajů apod.
FORMULÁŘE, ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ
Efektivní komunikace s úřadem

Zeměměřictví

INFORMACE O GEODETICKÝCH ZÁKLADECH
Klasické geodetické základy, Referenční stanice GPS, Zeměměřické činnosti na státních hranicích
POSKYTOVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ
Mapy, Ortofoto, ZABAGED, Správní hranice, Názvosloví, ...
PROHLÍŽENÍ ARCHIVÁLIÍ, ARCHIVNÍ MAPY
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

RÚIAN

VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP
Aplikace VDP k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Geoportál – vše na jednom místě

Přístup ke geodatům resortu ČÚZK, prodej dat, mapové služby

Aktuality

25.02.2015
Zveřejněna Jazyková pravidla pro standardizaci jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky. Ke stažení zde.

23.02.2015
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního úřadu  pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Znojmo – informace zde.

20.02.2015
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (02/2015) ke stažení zde.

17.02.2015
Konzultační seminář pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti se bude konat ve dnech 31.3. – 2.4. 2015 v zasedací místnosti VÚGTK, v. v. i.  Bližší informace o semináři jsou uvedeny zde nebo na www.vugtk.cz/odis.

12.02.2015
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů zde.

02.02.2015
Dnem 1.2.2015 nabyl účinnosti nový Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod zde.