Produkty a služby

Katastr nemovitostí

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KN
Nahlížení do KN, Dálkový přístup, Výpisy z KN, Katastrální mapy, Služba sledování změn, Číselníky ISKN/ISÚI, Statistiky, Výměnný formát
ZÁPISY DO KN
Zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, změny údajů apod.
FORMULÁŘE, ELEKTRONICKÁ PODÁNÍ
Efektivní komunikace s úřadem
MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI
Majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a katastr nemovitostí

Zeměměřictví

INFORMACE O GEODETICKÝCH ZÁKLADECH
Klasické geodetické základy, Referenční stanice GPS, Zeměměřické činnosti na státních hranicích
POSKYTOVÁNÍ A PROHLÍŽENÍ GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ
Mapy, Ortofoto, ZABAGED, Správní hranice, Názvosloví, ...
PROHLÍŽENÍ ARCHIVÁLIÍ, ARCHIVNÍ MAPY
Ústřední archiv zeměměřictví a katastru

RÚIAN

VEŘEJNÝ DÁLKOVÝ PŘÍSTUP
Aplikace VDP k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Geoportál – vše na jednom místě

Přístup ke geodatům resortu ČÚZK, prodej dat, mapové služby

Aktuality

16.12.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2014) ke stažení zde.

08.12.2014
Od 8.12.2014  je zprovozněna nová verze Terminologického slovníku zeměměřictví a katastru nemovitostí na internetu. Více zde.

14.11.2014
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2014) ke stažení zde.

10.11.2014
V aplikaci Nahlížení do KN je nově k dispozici nákup vybraných sestav z katastru nemovitostí, např. výpis z KN. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu.

07.11.2014
Zveřejněn aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

22.10.2014
e-shopu Geoportálu ČÚZK je nově k dispozici katastrální mapa ve vektorové podobě.