Aktuality

24.05.2016
RÚIAN byl na konci dubna zařazen Evropskou komisí mezi deset „Best Practices“ v oblasti ISA SIS (interoperabilita veřejné správy v EU – prostorové informace a systémy) – více zde.

18.05.2016
Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2015 zde.

17.05.2016
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (05/2016) ke stažení zde.

17.05.2016
Aplikace Analýzy výškopisu z produktů Zeměměřického úřadu byla v rámci 18. ročníku soutěže Mapa roku 2015 vyhlášena vítězem kategorie „Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu“

13.05.2016
Zkoušky ÚOZI proběhnou 1. a 2. června 2016. Více informací najdete zde

10.05.2016
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího útvaru Geodézie a geodynamiky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i. – informace zde.