Volební okrsky v RÚIAN

Prvním účelovým prvkem vedeným v RÚIAN jsou volební okrsky. Povinnost vést volební okrsky v RÚIAN, jako účelové územní prvky, ukládá zákon č. 222/2012 Sb., kterým se mění volební zákony. Údaje o vymezení volebních okrsků, včetně jejich změn, zapisuje do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí starosta.
Editace volebních okrsků probíhá v Informačním systému územní identifikace (ISÚI). Prvek volební okrsek má vedle popisných údajů i lokalizační složku v podobě hranic volebního okrsku.

Upozornění

Ministerstvo vnitra dne 25. 6. 2015 opětovně zaregistrovalo agendu A1281 (Volby do zastupitelstev obcí) s platností od 30. 6. 2015. Editace volebních okrsků v ISÚI bude možná po:
 1. oznámení působnosti v agendě ze strany obce,
 2. uplynutí 5 denní lhůty od oznámení působnosti v agendě (bezprostředně po oznámení působnosti v agendě se změní stav z „K oznámení“ na stav „K registraci MV“. Stav „Schváleno“ nastává automaticky 5 dnů od oznámení působnosti v agendě).
   

Informace o vymezení volebních okrsků

 • Rozhodnutím prezidenta ze dne 19. 4. 2017 byly vyhlášeny podzimní volby 2017, což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 2. 5. 2017. Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
 • Rozhodnutím prezidenta ze dne 21. 4. 2016 byly vyhlášeny podzimní volby 2016, což bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů dne 6. 5. 2016. Od vyhlášení voleb do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí jsou uzamčeny volební okrsky, a proto nyní nelze měnit vymezení volebních okrsků v RÚIAN.
 • Dne 25. listopadu 2013 bylo Sdělením Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 369 (zveřejněném v č. 144/2013 Sbírky zákonů) vyhlášeno, že dne 31. prosince 2013 dojde k zápisu o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).
 • Od 31. prosince 2013 poběží starostům dvouměsíční zákonná lhůta pro provedení kontroly správnosti údajů o vymezení volebních okrsků v RÚIAN v rozsahu přidělených adresních míst, tzn. do 28. února 2014.
 • Volební okrsky jsou beze zbytku skladebné do území obcí, respektive městských částí/obvodů v případě členěných statutárních měst.
 • Archiv všech informací o vymezení volebních okrsků  Dokumenty k volebním okrskům

  Zpět na RÚIAN

  Aktuality

  17.10.2017
  Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2017) je k dispozici ke stažení.

  12.10.2017
  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor (13. platová třída).

  12.10.2017
  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor (12. platová třída).

  10.10.2017
  Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

  04.10.2017
  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Administrace databází (11. platová třída).

  04.10.2017
  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Administrace databází (13. platová třída).