Kontakty

Typ Telefon
Ředitel 353417290
ústředna 353417111

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Gnojková Zuzana Bc. 16353417267
zuzana.gnojkova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Kratinová Petra Bc. 113353417281
petra.kratinova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Škroch Michal Ing. 110353417246
michal.skroch@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN
Tomandl Libor Ing CV210353417242
libor.tomandl@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

kp.kvary@cuzk.cz
Pokud není součinnost při poskytování podkladů zprostředkována prostřednictvím webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů, je potřeba podání týkající se součinnosti zasílat na adresu elektronické podatelny.
 

Aktuality pracoviště

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni 1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.