Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-6943/2021-403 Vyrozumění o provedení vkladu Borisova
Platnost od: 23.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-7237/2021-403 Vyrozumění o provedení vkladu Siňkovskiy
Platnost od: 23.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-7701/2021-403 Vyrozumění o provedení vkladu Nazarov
Platnost od: 23.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-8302/2021-403 Vyrozumění o provedení vkladu Pavlíková
Platnost od: 23.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-8398/2021-403 Vyrozumění o provedení vkladu Vencová
Platnost od: 23.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Veřejná vyhláška V-8550/2021-403 Vyrozumění o provedení vkladu Majstrova
Platnost od: 23.11.2021 Platnost do: 08.12.2021

Dražební vyhláška č.j. 195 EX 1630/10-94
Platnost od: 18.11.2021 Platnost do: 02.02.2022

Dražební vyhláška 120 EX 41490/10-358
Platnost od: 11.11.2021 Platnost do: 13.01.2022

Dražební vyhláška 120 EX 41490/10-359
Platnost od: 11.11.2021 Platnost do: 13.01.2022

Dražební vyhláška č.j. 55 EX 368/07-248
Platnost od: 03.11.2021 Platnost do: 10.12.2021

Dražební vyhláška č.j. 120 EX 9392/08-356
Platnost od: 08.10.2021 Platnost do: 09.12.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Jakubov obce Vojkovice č.j. RO-11/2020-403-1
Platnost od: 02.02.2021 Platnost do: 31.12.2021

Dražební vyhláška č.j. 124 EX 13910/12-256
Platnost od: 29.09.2020  

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Bražec u Hradiště obce Hradiště č.j. RO-4/2020-403-1
Platnost od: 30.07.2020 Platnost do: 30.06.2022

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Otovice u Karlových Var obce Otovice č.j. RO-3/2020-403-1
Platnost od: 30.07.2020 Platnost do: 31.12.2021

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality pracoviště

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni 1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.