Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
Datové schránka ID: 62zid8n
Podání v elektronické podobě kp.kvary@cuzk.cz elektronická adresa podatelny
Podání v listinné podobě a podání v eletronické podobě na technických nosičích dat přízemí - podatelna č.dv. 11 Po - Pá

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jana Gargulová207353417243
jana.gargulova@cuzk.czpotvrzování GP
Bohumila Hanková 11353417212
bohumila.hankova@cuzk.czpodatelna KP K.Vary
Bc. Jana Hušková207353417244
jana.huskova@cuzk.czpotvrzování GP
Ema Ježková204353417238
ema.jezkova@cuzk.czvýpravna KP K.Vary
Dita Mašková204353417238
dita.maskova@cuzk.czvýpravna KP K.Vary
Tereza Paurová11353417212
tereza.paurova@cuzk.czpodatelna KP K.Vary
Alena Písaříková204353417274
alena.pisarikova@cuzk.czvýpravna KP K.Vary
Jana Pospíchalová18353417225
jana.pospichalova@cuzk.czvýpravna KP K.Vary
Julie Vašíčková27353417224
julie.vasickova@cuzk.czvýpravna KP K.Vary
Ivana Zouharová18353417219
ivana.zouharova@cuzk.czvýpravna KP K.Vary

Aktuality pracoviště

01.11.2021
Oznamujeme vám, že v souladu s pravidly pro vedení spisové služby katastrálních úřadů budou ke dni 1. ledna 2022 zrušeny emailové distribuční skupiny pro součinnost katastrálních pracovišť při vyhotovování geometrických plánů (obvykle ve tvaru: vfk.[KP]@cuzk.cz). Pokud nežádáte o součinnost při poskytování podkladů prostřednictvím WSGP, je třeba nadále podání týkající se součinnosti při vyhotovování geometrických plánů zasílat na adresu elektronické podatelny příslušného katastrálního pracoviště.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.