Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Oddělení právních vztahů k nemovitostem
(Katastrální úřad pro Karlovarský kraj - Katastrální pracoviště Sokolov)
Platnost od: 15.03.2019 Platnost do: 12.04.2019

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 08.01.2018  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče

Žádné dokumenty

Aktuality

30.11.2012
Upozornění pro klienty - povinnost podávat návrh na zahájení řízení o povolení vkladu na stanoveném formuláři.