Kontakty

Typ Telefon
ústředna 487714700

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Odborný rada - vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostíSynák Jan Ing.487714748
jan.synak@cuzk.cz
318
Odborný rada - vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem, zástupce ředitele KPStejskalová Kateřina Mgr.487714715
katerina.stejskalova@cuzk.cz
213
Odborný rada - vedoucí oddělení dokumentace KN, informatik KPKutišová Ludmila Ing.487714716
ludmila.kutisova@cuzk.cz
118
Odborný rada - ředitel katastrálního pracovištěVilímek Miroslav Ing. Bc.CV487714735
miroslav.vilimek@cuzk.cz
220

Aktuality úřadu

26.04.2024
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa oznamuje, že dnem 1. 7. 2024 bude zahájena revize katastru nemovitostí v k. ú. Dolní Police (město Žandov), k. ú. Heřmanice u Žandova (město Žandov) a k. ú. Svojkov (obec Svojkov). Podrobnosti viz úřední deska.

25.03.2024
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa oznamuje, že dnem 1. 6. 2024 bude zahájena revize katastru nemovitostí v k. ú. Kozly u České Lípy (obec Kozly), k. ú. Okřešice u České Lípy (město Česká Lípa) a k. ú. Slunečná u České Lípy (obec Slunečná). Podrobnosti viz úřední deska.

14.02.2024
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa oznamuje, že v katastrálním území Svor obce Svor bude od přibližně září 2024 zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním. Podrobnosti viz úřední deska.

Aktuality resortu

15.05.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2024) je k dispozici ke stažení.
 

14.05.2024
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel v kategorii Atlasy, soubory a edice map ocenění MAPA ROKU 2023 za Základní topografické mapy České republiky.

02.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.