Kontakty

Typ Telefon
ústředna 487714700

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Odborný rada - vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostíSynák Jan Ing.487714748
jan.synak@cuzk.cz
318
Odborný rada - vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem, zástupce ředitele KPStejskalová Kateřina Mgr.487714715
katerina.stejskalova@cuzk.cz
213
Odborný rada - vedoucí oddělení dokumentace KN, informatik KPKutišová Ludmila Ing.487714716
ludmila.kutisova@cuzk.cz
118
Odborný rada - ředitel katastrálního pracovištěVilímek Miroslav Ing. Bc.CV487714735
miroslav.vilimek@cuzk.cz
220

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bláha Daniel Bc. 211
487714708
daniel.blaha@cuzk.czRada - rozhodování o návrzích na vklad
Caltová Jana Ing. 316
487714744
jana.caltova@cuzk.czOdborný rada - obnova kat. operátu, potvrzování geom. plánů
Čapková Martina 215
487714749
martina.capkova@cuzk.czRada - rozhodování o návrzích na vklad
Čermáková Irena 114
487714701
irena.cermakova@cuzk.czOdborný referent - podatelna KP
Černá Dagmar 117
487714700
dagmar.cerna@cuzk.czOdborný referent - obsluha tel. ústředny, dokumentace KP
Ehrenbergerová Eliška Ing. 312
487714745
Eliska.Ehrenbergerova@cuzk.czRozhodování o povolení vkladu
Eichlerová Hana 308
487714736
hana.eichlerova@cuzk.czOdborný referent - zápisy do KN, elektronická podatelna KP
Gšventnerová Lenka 217
487714703
lenka.gsventnerova@cuzk.czVrchní referent - kontrola zápisů v KN
Horáčková Zdeňka Ing. 313
487714739
Zdenka.Horackova@cuzk.czRada - potvrzování geometrických plánů
Horčičková Renata 319
487714721
renata.horcickova@cuzk.czOdborný referent - obnova kat. operátu, revize KN
Jech Josef 109
487714704
josef.jech@cuzk.czSprávce budovy KP, řidič
Jelenová Marie 219
487714714
marie.jelenova@cuzk.czOdborný referent - ekonom - asistent
Kamínková Lucie 115
487714707
lucie.kaminkova@cuzk.czOdborný referent - poskytování údajů z KN
Hejlová Kateřina Ing. 313
487714743
Katerina.Hejlova@cuzk.czRada - potvrzování geom. plánů, obnova kat. operátu
Koňáková Jarmila Ing. 319
487714731
Jarmila.Konakova@cuzk.czOdborný rada - obnova kat. operátu, potvrzování geom. plánů
Kubištová Pavlína 216
487714740
pavlina.kubistova@cuzk.czOdborný referent - elektronická podatelna KP
Lišková Monika Ing. 210
487714741
monika.liskova@cuzk.czOdborný rada - zást. ved. oddělení právních vztahů k nem.
Mrázková Lenka 114
487714717
lenka.mrazkova@cuzk.czOdborný referent - podatelna KP
Neumayerová Ludmila 316
487714718
ludmila.neumayerova@cuzk.czOdborný referent - obnova kat. operátu, revize KN
Nováková Pavlína 309
487714742
pavlina.novakova@cuzk.czOdborný referent - zápisy do KN
Otřísal Pavel 317
487714738
pavel.otrisal@cuzk.czOdborný referent - oprava chyb v kat. operátu, zákresy do KM, potvrzování geometrických plánů
Ptáček Marek 328
487714732
marek.ptacek@cuzk.czVrchní referent - kontrola zápisů v KN
Rajsiglová Michaela 214
487714750
michaela.rajsiglova@cuzk.czRada - rozhodování o návrzích na vklad
Rimplová Eva 116
487714719
eva.rimplova@cuzk.czOdborný referent - dokumentátorka KP
Šafařík Václav 207
487714747
vaclav.safarik@cuzk.czOdborný referent - poskytování údajů z KN
Šimanovská Zuzana 216
487714712
zuzana.simanovska@cuzk.czOdborný referent - elektronická podatelna KP
Šťastná Monika 119
487714723
monika.stastna@cuzk.czOdborný referent - poskytování údajů z KN
Vávrová Michaela 209
487714710
michaela.vavrova@cuzk.czOdborný referent - zápisy do KN
Vejvodová Monika 119
487714722
monika.vejvodova@cuzk.czOdborný referent - zástupce vedoucí oddělení dokumentace KN
Vyskočilová Simona 217
487714713
simona.vyskocilova@cuzk.czVrchní referent - rozhodování o návrzích na vklad, kontrola zápisů v KN
Wahová Petra 314
487714733
petra.wahova@cuzk.czOdborný referent - obnova kat. operátu, zákresy do KM, potvrzování geometrických plánů

Aktuality úřadu

Katastrální úřad v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

15.11.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021) je k dispozici ke stažení.

12.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Vrchní inspektor/inspektorka.

11.11.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.