Kontakty

Typ Telefon
ústředna 487714700

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Odborný rada - vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostíSynák Jan Ing.487714748
jan.synak@cuzk.cz
318
Odborný rada - vedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem, zástupce ředitele KPStejskalová Kateřina Mgr.487714715
katerina.stejskalova@cuzk.cz
213
Odborný rada - vedoucí oddělení dokumentace KN, informatik KPKutišová Ludmila Ing.487714716
ludmila.kutisova@cuzk.cz
118
Odborný rada - ředitel katastrálního pracovištěVilímek Miroslav Ing. Bc.CV487714735
miroslav.vilimek@cuzk.cz
220

Aktuality úřadu

Katastrální úřad v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

17.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů - RÚIAN.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

14.06.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce/správkyně RÚIAN.