Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
Platnost od: 03.09.2019  

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška PD-9687/2022-501 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 25.07.2022 Platnost do: 06.10.2022

Veřejná vyhláška PD-9397/2022-501 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 18.07.2022 Platnost do: 17.08.2022

Veřejná vyhláška RO-6/2022-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 01.07.2022 Platnost do: 30.06.2023

Veřejná vyhláška PD-8078/2022-501 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 20.06.2022 Platnost do: 24.08.2022

Veřejná vyhláška PD-8094/2022-501 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 20.06.2022 Platnost do: 24.08.2022

Veřejná vyhláška RO-1/2022-501 Oznámení obci o revizi Katastrální pracoviště Česká Lípa (Katastrální úřad pro Liberecký kraj)
Platnost od: 17.01.2022 Platnost do: 15.06.2023

Veřejná vyhláška RO-2/2022-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 17.01.2022 Platnost do: 15.12.2022

Veřejná vyhláška RO-3/2022-501 Oznámení obci o revizi Katastrální pracoviště Česká Lípa (Katastrální úřad pro Liberecký kraj)
Platnost od: 17.01.2022 Platnost do: 15.12.2022

Veřejná vyhláška RO-4/2022-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 17.01.2022 Platnost do: 15.12.2022

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Rozpracované lokality
Platnost od: 04.03.2022  

Aktuality pracoviště

27.07.2022
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa oznamuje, že dne 5. 9. 2022 bude zahájena revize katastru nemovitostí v katastrálním území Manušice a potrvá přibližně do 30. 6. 2023. Podrobnosti viz úřední deska (sp. zn. RO-6/2022-501).


Aktuality resortu

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.