Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Další základní údaje, informace
Oznámení o zrušení kolkových známek
Platnost od: 25.04.2024 Platnost do: 31.12.2024

Informace zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb.
Platnost od: 03.09.2019  

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška RO-13/2023-501 Obecné obeslání Bendová
Platnost od: 20.06.2024 Platnost do: 05.07.2024

Veřejná vyhláška RO-10/2024-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 26.04.2024  

Veřejná vyhláška RO-11/2024-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 26.04.2024  

Veřejná vyhláška RO-12/2024-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 26.04.2024  

Veřejná vyhláška RO-7/2024-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 25.03.2024 Platnost do: 30.11.2025

Veřejná vyhláška RO-8/2024-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 25.03.2024 Platnost do: 30.11.2025

Veřejná vyhláška RO-9/2024-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 25.03.2024 Platnost do: 30.11.2025

Veřejná vyhláška OO-1/2024-501 Oznámení obci Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 29.02.2024 Platnost do: 02.09.2024

Veřejná vyhláška RO-4/2024-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 21.02.2024 Platnost do: 31.05.2025

Veřejná vyhláška RO-5/2024-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 21.02.2024 Platnost do: 31.05.2025

Veřejná vyhláška RO-6/2024-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 21.02.2024 Platnost do: 30.09.2025

Veřejná vyhláška OO-1/2024-501 Obecné obeslání Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 14.02.2024 Platnost do: 02.09.2024

Veřejná vyhláška RO-1/2024-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 23.01.2024  

Veřejná vyhláška RO-2/2024-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 23.01.2024  

Veřejná vyhláška RO-3/2024-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 23.01.2024  

Veřejná vyhláška RO-10/2023-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 31.08.2023  

Veřejná vyhláška RO-11/2023-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 31.08.2023  

Veřejná vyhláška RO-12/2023-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 31.08.2023  

Veřejná vyhláška RO-13/2023-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 31.08.2023  

Veřejná vyhláška RO-14/2023-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 31.08.2023  

Veřejná vyhláška RO-15/2023-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 31.08.2023  

Veřejná vyhláška RO-16/2023-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 31.08.2023  

Veřejná vyhláška RO-2/2023-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 30.06.2023  

Veřejná vyhláška RO-4/2023-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 30.06.2023  

Veřejná vyhláška RO-6/2023-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 30.06.2023  

Veřejná vyhláška RO-7/2023-501 Oznámení obci o revizi Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Platnost od: 30.06.2023  

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

  • Vybrané informace pro zeměměřiče
Rozpracované lokality
Platnost od: 01.02.2023  

Aktuality pracoviště

26.04.2024
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa oznamuje, že dnem 1. 7. 2024 bude zahájena revize katastru nemovitostí v k. ú. Dolní Police (město Žandov), k. ú. Heřmanice u Žandova (město Žandov) a k. ú. Svojkov (obec Svojkov). Podrobnosti viz úřední deska.

14.02.2024
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa oznamuje, že v katastrálním území Svor obce Svor bude od přibližně září 2024 zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním. Podrobnosti viz úřední deska.

Aktuality úřadu

25.04.2024
Oznámení o zrušení kolkových známek – stát ukončil výrobu a prodej kolkových známek. Dosud nevyužité kolky lze k úhradě poplatku použít pouze do 31.12.2024. Informacni-letak-MF.pdf

Aktuality resortu

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.