Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.ceskalipa@cuzk.cz
všechna ostatní podání kancelář č. 114, přízemí podatelna

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Jana Caltová316487714744
jana.caltova@cuzk.czOdborný rada - obnova kat. operátu, potvrzování geom. plánů
Irena Čermáková114487714701
irena.cermakova@cuzk.czOdborný referent - podatelna KP
Hana Eichlerová308487714736
hana.eichlerova@cuzk.czOdborný referent - zápisy do KN, elektronická podatelna KP
Ing. Zdeňka Horáčková313487714739
Zdenka.Horackova@cuzk.czRada - potvrzování geometrických plánů
Lucie Kamínková115487714707
lucie.kaminkova@cuzk.czOdborný referent - poskytování údajů z KN
Ing. Kateřina Hejlová313487714743
Katerina.Hejlova@cuzk.czRada - potvrzování geom. plánů, obnova kat. operátu
Ing. Jarmila Koňáková319487714731
Jarmila.Konakova@cuzk.czOdborný rada - obnova kat. operátu, potvrzování geom. plánů
Pavlína Kubištová216487714740
pavlina.kubistova@cuzk.czOdborný referent - elektronická podatelna KP
Ing. Ludmila Kutišová118487714716
ludmila.kutisova@cuzk.czOdborný rada - vedoucí oddělení dokumentace KN, informatik KP
Lenka Mrázková114487714717
lenka.mrazkova@cuzk.czOdborný referent - podatelna KP
Pavel Otřísal317487714738
pavel.otrisal@cuzk.czOdborný referent - oprava chyb v kat. operátu, zákresy do KM, potvrzování geometrických plánů
Zuzana Šimanovská216487714712
zuzana.simanovska@cuzk.czOdborný referent - elektronická podatelna KP
Monika Šťastná119487714723
monika.stastna@cuzk.czOdborný referent - poskytování údajů z KN
Ing. Jan Synák318487714748
jan.synak@cuzk.czOdborný rada - vedoucí oddělení aktualizace KN
Monika Vejvodová119487714722
monika.vejvodova@cuzk.czOdborný referent - zástupce vedoucí oddělení dokumentace KN
Ing. Bc. Miroslav Vilímek220487714735
miroslav.vilimek@cuzk.czOdborný rada - ředitel katastrálního pracoviště
Simona Vyskočilová217487714713
simona.vyskocilova@cuzk.czVrchní referent - rozhodování o návrzích na vklad, kontrola zápisů v KN
Petra Wahová314487714733
petra.wahova@cuzk.czOdborný referent - obnova kat. operátu, zákresy do KM, potvrzování geometrických plánů

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

09.04.2021
S účinností od 12.4.2021 se mění úřední hodiny. Podrobnější informace na stránkách jednotlivých pracovišť.

Aktuality resortu

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.