Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-6527/2021-808 Vyrozumění o provedení vkladu Stratilová
Platnost od: 14.10.2021 Platnost do: 29.10.2021

Veřejná vyhláška OO-2/2019-808 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Dohnal
Platnost od: 13.10.2021 Platnost do: 30.10.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Veřejná vyhláška OO-1/2019-808 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Špunarová
Platnost od: 16.09.2020  

Veřejná vyhláška OO-1/2019-808 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Jašek
Platnost od: 10.09.2020  

Veřejná vyhláška OO-1/2019-808 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Jašek
Platnost od: 10.09.2020  

Veřejná vyhláška OO-1/2019-808 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Pazdera
Platnost od: 10.09.2020  

Veřejná vyhláška OO-1/2019-808 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Škrobala
Platnost od: 10.09.2020  

Veřejná vyhláška OO-1/2019-808 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Škrobalová
Platnost od: 10.09.2020  

Veřejná vyhláška OO-1/2019-808 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Škrobalová
Platnost od: 10.09.2020  

Veřejná vyhláška V-1501/2020-808 Zahájení řízení Švarc
Platnost od: 01.04.2020  

Veřejná vyhláška OO-5/2017-808 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Čermáková
Platnost od: 16.10.2019  

Veřejná vyhláška OO-5/2017-808 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Slováček
Platnost od: 16.10.2019  

Veřejná vyhláška OO-5/2017-808 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Vymětalík
Platnost od: 16.10.2019  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

13.10.2021
OZNÁMENÍ PRO ZEMĚMĚŘIČE
Z důvodu jednotného vedení spisové služby při zpracování dokumentů doručených na katastrální pracoviště v elektronické podobě podle čl. 6 Spisového řádu katastrálního úřadu 
budou s účinností od 1. listopadu 2021 zrušeny e-mailové adresy vfk.olomouc@cuzk.cz, vfk.hranice@cuzk.cz, vfk.jesenik@cuzk.cz, vfk.prostejov@cuzk.cz, vfk.prerov@cuzk.cz a vfk.sumperk@cuzk.cz
kde byla poskytována součinnost místně příslušných katastrálního pracovišť při vyhovování geometrických plánů.
Pro případná podání používejte e-mailovou adresu podatelny místně příslušného katastrálního pracoviště.
Děkujeme za pochopení.

Aktuality resortu

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.