Kontakty

Typ Telefon
ústředna 582302511

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jančíková Andrea Ing. CV221582302528andrea.jancikova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Daňková Jana JUDr. 305582302538jana.dankova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů
Sedláčková Jana Ing. Bc. 220582302527jana.sedlackova4@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bezděk Jiří 206
582302524
jiri.bezdek@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Blahoušková Kateřina Bc. 303
582302515
katerina.blahouskova@cuzk.czrozhodování o provedení vkladu
Bodnarová Eva 312
582302535
eva.bodnarova@cuzk.czzápis do protokolu řízení V a Z
Břečková Simona 204
582302516
simona.breckova@cuzk.czzápisy v řízení V a Z
Dvořák Martin Ing. 207
582302523
martin.dvorak@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Chytilová Alena Ing. Mgr. 304
582302521
alena.chytilova@cuzk.czrozhodnutí o povolení vkladu
Iránek Adam Mgr. 219
582302526
adam.iranek@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI a údajů v SGI
Dudková Marie 203
582302522
marie.dudkova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Greplová Marie 207
582302525
marie.greplova@cuzk.czvedení katastrální mapy, DKM
Kabelka Petr 205
582302524
petr.kabelka@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Králičková Karla 104
582302512
karla.kralickova@cuzk.czpokladna
Kratochvílová Libuše 109
582302516
libuse.kratochvilova@cuzk.czpodatelna
Kurfürstová Hana DiS. 312
582302533
hana.kurfurstova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z
Líznerová Anděla 207
582302525
andela.liznerova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Melková Hana DiS. 204
582302537
hana.melkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Melková Monika Bc. 203
582302522
monika.melkova@cuzk.czřízení o opravě chyby
Moudrá Iva 303
582302518
iva.moudra@cuzk.czkontrola listin Z
Nečasová Marie 105
582302513
marie.necasova@cuzk.czposkytování údajů z KN
Nedělníková Jitka 313
582302530
jitka.nedelnikova@cuzk.czzápis do protokolu řízení V a Z
Nováková Marta 313
582302535
marta.novakova@cuzk.czplombování listin V a Z
Ondráčková Marcela 312
582302534
marcela.ondrackova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z
Ovečková Eva 313
582302539
eva.oveckova@cuzk.czkontrola aktualizace
Poledňáková Danuše 221
582302511
dana.polednakova@cuzk.czekonom-sekretář
Popelková Dagmar 312
582302533
dagmar.popelkova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z
Popelková Soňa DiS. 109
582302516
sona.popelkova@cuzk.czpodatelna
Prokop Jindřich Ing. 219
582302526
jindrich.prokop@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Roháčková Simona 204
582302520
simona.rohackova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z
Selucká Věra 204
582302536
vera.selucka@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Škop Kamil Mgr. 208
582302529
kamil.skop@cuzk.czinformatik
Šťastná Alena JUDr. 304
582302531
alena.stastna@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Šubertová Jarmila 204
582302536
jarmila.subertova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Tomečková Kamila 219
582302526
kamila.tomeckova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Trnečková Věra 207
582302525
vera.trneckova@cuzk.czvedení katastrální mapy, DKM
Vyňuchalová Lenka 205
582302524
lenka.vynuchalova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Žárská Marie 105
582302513
marie.zarska@cuzk.czposkytování údajů z KN

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.prostejov@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

30.04.2020
Oznamujeme klientům, že s platností od pondělí 4. 5. 2020 jsou úřední hodiny katastrálního úřadu a katastrálních pracovišť
obnoveny v plném rozsahu.

Aktuality resortu

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.