Kontakty

Typ Telefon
ústředna 582302511

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Jančíková Andrea Ing. CV221582302528andrea.jancikova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Daňková Jana JUDr. 305582302538jana.dankova@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů
Sedláčková Jana Ing. Bc. 220582302527jana.sedlackova4@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace a dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bezděk Jiří 206582302524jiri.bezdek@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Blahoušková Kateřina Bc. 303582302515katerina.blahouskova@cuzk.czrozhodování o provedení vkladu
Bodnarová Eva 312582302535eva.bodnarova@cuzk.czzápis do protokolu řízení V a Z
Břečková Simona 109582302516simona.breckova@cuzk.czpodatelna
Chytilová Alena Ing. Mgr. 304582302521alena.chytilova@cuzk.czrozhodnutí o povolení vkladu
Iránek Adam Mgr. 219582302526adam.iranek@cuzk.czřízení o opravě chyby v SPI a údajů v SGI
Dudková Marie 203582302522marie.dudkova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Greplová Marie 207582302525marie.greplova@cuzk.czvedení katastrální mapy, DKM
Jančíková Jaroslava 109582302516jaroslava.jancikova@cuzk.czpodatelna
Kabelka Petr 205582302524petr.kabelka@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Králičková Karla 104582302512karla.kralickova@cuzk.czpokladna
Kratochvílová Libuše 109582302516libuse.kratochvilova@cuzk.czpodatelna
Kurfürstová Hana DiS. 312582302533hana.kurfurstova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z
Líznerová Anděla 207582302525andela.liznerova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Melková Hana DiS. 204582302537hana.melkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Melková Monika Bc. 203582302522monika.melkova@cuzk.czřízení o opravě chyby
Milarová Eva 312582302534eva.milarova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z
Moudrá Iva 303582302518iva.moudra@cuzk.czkontrola listin Z
Nečasová Marie 105582302513marie.necasova@cuzk.czposkytování údajů z KN
Nedělníková Jitka 313582302530jitka.nedelnikova@cuzk.czzápis do protokolu řízení V a Z
Němcová Markéta Mgr. 304582302532marketa.nemcova@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Nováková Marta 313582302535marta.novakova@cuzk.czplombování listin V a Z
Ondráčková Marcela 312582302534marcela.ondrackova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z
Ovečková Eva 313582302539eva.oveckova@cuzk.czkontrola aktualizace
Poledňáková Danuše 221582302511dana.polednakova@cuzk.czekonom-sekretář
Popelková Dagmar 312582302533dagmar.popelkova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z
Popelková Jaroslava 105582302519jaroslava.popelkova@cuzk.czposkytování údajů z KN
Prokop Jindřich Ing. 219582302526jindrich.prokop@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Roháčková Simona 204582302520simona.rohackova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z
Selucká Věra 204582302536vera.selucka@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Šašinka Jaromír Ing. 207582302523jaromir.sasinka@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Škop Kamil Mgr. 208582302529kamil.skop@cuzk.czinformatik
Šťastná Alena JUDr. 304582302531alena.stastna@cuzk.czrozhodování o povolení vkladu
Šubertová Jarmila 204582302536jarmila.subertova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Tomečková Kamila 219582302526kamila.tomeckova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Trnečková Věra 207582302525vera.trneckova@cuzk.czvedení katastrální mapy, DKM
Vyňuchalová Lenka 205582302524lenka.vynuchalova@cuzk.czobnova katastrálního operátu
Žárská Marie 104582302512marie.zarska@cuzk.czposkytování údajů z KN

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.prostejov@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality z KÚ

01.07.2019
OZNÁMENÍ
Na všech katastrálních pracovištích 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj
je možné nově hradit veškeré správní
poplatky a úplaty za výstupy z KN 
(mimo služby sledování změn)
i prostřednictvím platebních karet.
V současnosti je tedy možná úhrada 
poplatků těmito způsoby:
- v hotovosti
- platební kartou
- bezhotovostním převodem
- prostřednictvím inkasa


Aktuality

Žádné aktuality