Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.prostejov@cuzk.cz
GPL (samostatné) dveře č. 107
podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat dveře č. 109
ústní podání dveře č. 109

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Andrea Jančíková223582302528
andrea.jancikova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
DiS. Hana Melková204582302537
hana.melkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Jitka Nedělníková313582302530
jitka.nedelnikova@cuzk.czzápis do protokolu řízení V a Z
Marcela Ondráčková312582302534
marcela.ondrackova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z
Dagmar Popelková312582302533
dagmar.popelkova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

30.04.2020
Oznamujeme klientům, že s platností od pondělí 4. 5. 2020 jsou úřední hodiny katastrálního úřadu a katastrálních pracovišť
obnoveny v plném rozsahu.

Aktuality resortu

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.