Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.prostejov@cuzk.cz
GPL (samostatné) dveře č. 107
podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat dveře č. 109
ústní podání dveře č. 109

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Ing. Andrea Jančíková223582302528andrea.jancikova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
DiS. Hana Melková204582302537hana.melkova@cuzk.cznávrh zápisu v katastru
Jitka Nedělníková313582302530jitka.nedelnikova@cuzk.czzápis do protokolu řízení V a Z
Marcela Ondráčková312582302534marcela.ondrackova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z
Dagmar Popelková312582302533dagmar.popelkova@cuzk.czzápis do protokolů řízení V a Z

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

01.07.2019
OZNÁMENÍ
Na všech katastrálních pracovištích
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj
je možné nově hradit veškeré správní
poplatky a úplaty za výstupy z KN
(mimo služby sledování změn)
i prostřednictvím platebních karet.
V současnosti je tedy možná úhrada
poplatků těmito způsoby:
- v hotovosti
- platební kartou
- bezhotovostním převodem
- prostřednictvím inkasa
 

Aktuality resortu

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

25.02.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.