Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Veřejná vyhláška V-138/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Apston Capital Ltd., id. č. 00408579
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-154/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Ptáčníková
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-190/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Käppeler
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-267/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Svoboda
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-321/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Konupka
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-324/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Lakomý
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-325/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Konupka
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-328/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Konupka
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-372/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Vystavěl
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-373/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Boudová
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-386/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Vystavěl
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-391/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Vystavěl
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-395/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Vystavěl
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-396/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Konečný
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-397/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Vystavěl
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-400/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Vystavěl
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-467/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Kaiserová
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-496/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Jurovská
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-515/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Červenka
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-515/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Cilínková
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-538/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Lánská
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-654/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Vymazal
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-677/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Hlavová
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-704/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Sovíček
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-852/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Dosedělová
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-8750/2019-709 Vyrozumění o provedení vkladu Ecivoraz Ltd, id.č.8113507
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-8904/2019-709 Vyrozumění o provedení vkladu Koukalová
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Veřejná vyhláška V-969/2020-709 Vyrozumění o provedení vkladu Vařejková
Platnost od: 30.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Oznámení RO-1/2020-709 (k.ú. Služín)
Platnost od: 03.02.2020 Platnost do: 31.01.2021

Oznámení RO-5/2019-709 (k.ú. Brodek u Konice)
Platnost od: 09.12.2019 Platnost do: 30.05.2021

Oznámení RO-7/2019-709 (k.ú. Stínava)
Platnost od: 06.12.2019 Platnost do: 31.12.2020

Veřejná vyhláška OO-3/2017-709 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Pompová
Platnost od: 13.11.2019  

Veřejná vyhláška OO-3/2017-709 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Hrabal
Platnost od: 07.11.2019  

Veřejná vyhláška OO-3/2017-709 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Pavelka
Platnost od: 07.11.2019  

Veřejná vyhláška OO-3/2017-709 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Pompová
Platnost od: 07.11.2019  

Veřejná vyhláška OO-3/2017-709 Ozn. obci o dok. a námitkách Džugová
Platnost od: 04.11.2019  

Veřejná vyhláška OO-3/2017-709 Ozn. obci o dok. a námitkách Jedličková
Platnost od: 04.11.2019  

Veřejná vyhláška OO-3/2017-709 Ozn. obci o dok. a námitkách Rauh
Platnost od: 04.11.2019  

Veřejná vyhláška OO-3/2017-709 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Palkovič
Platnost od: 29.10.2019  

Veřejná vyhláška OO-3/2017-709 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Palkovičová
Platnost od: 29.10.2019  

Veřejná vyhláška OO-3/2017-709 Ozn. vlast. nemíst. o dok. a nám. Kubičková
Platnost od: 18.10.2019  

Veřejná vyhláška RO-6/2018-709 Obecné obeslání Macíková
Platnost od: 22.07.2019  

Veřejná vyhláška RO-11/2018-709 Obecné obeslání Luscha
Platnost od: 21.06.2019  

Oznámení o vyhlášení RO-3/19 (k.ú. Protivanov)
Platnost od: 03.06.2019 Platnost do: 31.12.2020

Oznámení o vyhlášení RO-4/19 (k.ú. Držovice na Moravě)
Platnost od: 03.06.2019 Platnost do: 01.01.2021

Oznámení o vyhlášení (k.ú. Stařechovice)
Platnost od: 30.05.2019 Platnost do: 01.11.2020

Oznámení o vyhlášení RO-2/2019, k.ú. Hruška
Platnost od: 16.05.2019 Platnost do: 03.01.2021

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.