Kontakty

Typ Telefon
ústředna 377162111

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Šafaříková Edita Ing. CV203377162183edita.safarikova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Eckhardtová Lenka Ing. 207377162265lenka.eckhardtova@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace KN
Kocián Miloš JUDr. 209377162126milos.kocian@cuzk.czvedoucí oddělení právních vztahů k nemovitostem
Kohoutová Klára Bc. 205377162212klara.kohoutova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Šimková Petra 012
377162294
petra.simkova@cuzk.czspolečná podatelna
Pašková Jaroslava 204
377162153
jaroslava.paskova@cuzk.czsekretářka-ekonomka

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.plzen-sever@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

24.02.2020
Ředitel Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje Výběrové řízení na služební místo interní auditor – IA, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, v oboru služby 3. Audit.

Aktuality resortu

25.02.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

19.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce DMVS.