Aktuality

31.03.2020
Informace o možnosti bezkontaktního podání
Na všech katastrálních pracovištích Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj je možné i mimo upravené úřední hodiny vhodit podání v zalepené obálce do uzavřené sběrné schránky, která je umístěna v blízkosti vstupu do budovy příslušného katastrálního pracoviště. Dobu, po kterou je zpřístupněna, naleznete na stránkách jednotlivých katastrálních pracovišť. Pokud bude v podání uvedena e-mailová adresa, bude na ní zasláno potvrzení o přijetí podání. Za okamžik podání návrhu na vklad se považuje okamžik výběru sběrné schránky. V případě, že je s podáním spojena poplatková povinnost, bude účastníkům zaslána i výzva k úhradě správního poplatku převodem na účet. Děkujeme, že budete v co největší míře využívat této zcela bezkontaktní možnosti podání vůči katastrálnímu úřadu.
 

17.03.2020
Oznámení o omezeném provozu katastrálních pracovišť:
S účinností ode dne 16. března 2020 platí pro všechna katastrální pracoviště v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj omezení všech úředních hodin:
pondělí  8.00 – 11.00 hodin
středa    8.00 – 11.00 hodin

V rámci těchto úředních hodin budou pouze přijímána podání včetně návrhů na vklad do katastru. Platbu za podání návrhu na vklad bude možno učinit pouze platební kartou nebo bezhotovostně převodem z účtu.
Obecné informace :  tel. 284 041 111
KP Benešov - tel. 317 716 488
KP Beroun - tel. 311 625 147
KP Kladno - tel. 312 610 307
KP Kolín - tel.  321 737 011
KP Kutná Hora - tel. 327 551 254, 327 551 253
KP Mělník - tel. 315 636 311
KP Mladá Boleslav - tel. 326 722 771
KP Nymburk - tel. 325 501 001
KP Praha-východ - tel. 284 043 377, 284 043 378, 284 043 379, 284 043 381
KP Praha-západ -  tel. 284 044 161, 284 044 140, 284 044 139
KP Příbram - tel. 318 401 611
KP Rakovník - tel. 313 521 611
KP Slaný - tel. 312 574 211, 312 522 312

16.03.2020
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o omezeném provozu katastrálních pracovišť"