Aktuality úřadu

03.05.2019
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa "Rada/odborný rada oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Kolín"