Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent oddělení aktualizace PI KN I.
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Praha-západ)
Platnost od: 10.09.2020 Platnost do: 21.09.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný referent oddělení právních vztahů k nemovitostem
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj - Katastrální pracoviště Kladno)
Platnost od: 09.09.2020 Platnost do: 07.10.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada / odborný rada – interní auditor
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj)
Platnost od: 04.09.2020 Platnost do: 07.10.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada / odborný rada – metodik katastru nemovitostí v oddělení metodiky a kontroly
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj)
Platnost od: 04.09.2020 Platnost do: 07.10.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vedoucí oddělení metodiky a kontroly – rada / odborný rada
(Katastrální úřad pro Středočeský kraj)
Platnost od: 04.09.2020 Platnost do: 07.10.2020

Oznámení o omezeném provozu katastrálních pracovišť
Platnost od: 16.03.2020  

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 01.01.2019  

Aktuality úřadu

04.09.2020
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení metodiky a kontroly – rada / odborný rada "

04.09.2020
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Rada / odborný rada – metodik katastru nemovitostí v oddělení metodiky a kontroly "

04.09.2020
V části "Úřední deska", v sekci "Oznámení a jiná úřední sdělení" bylo vystaveno "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Rada / odborný rada – interní auditor "

Aktuality resortu

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.