Úřední deska

Další základní údaje, informace Oznámení a jiná úřední sdělení Vybrané informace pro zeměměřiče

  • Oznámení a jiná úřední sdělení
usnesení o elektronické dražbě č.j. 220 EX 6266/11-1226
Platnost od: 14.10.2021 Platnost do: 06.12.2021

usnesení o elektronické dražbě č.j. 227 EX 5463/10-229
Platnost od: 13.10.2021 Platnost do: 25.11.2021

Oznámení o aktualizaci údajů o BPEJ v k.ú. Březnice u Zlína, Jaroslavice u Zlína a Komárov u Napajedel
Platnost od: 16.08.2021 Platnost do: 16.02.2022

Usnesení o elektronické dražbě č.j. 207 EX 8357/07-299
Platnost od: 12.07.2021 Platnost do: 20.10.2021

Usnesení o elektronické dražbě č.j. 207 EX 8357/07-300
Platnost od: 12.07.2021 Platnost do: 20.10.2021

Usnesení o elektronické dražbě č.j. 207 EX 8357/07-301
Platnost od: 12.07.2021 Platnost do: 20.10.2021

Oznámení o aktualizaci údajů o BPEJ v k.ú. Raková
Platnost od: 28.04.2021 Platnost do: 25.10.2021

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu na části k.ú. Doubravy a Velký Ořechov
Platnost od: 18.03.2021  

Změny názvu katastrálních území
Platnost od: 17.02.2021  

Informace k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu
Platnost od: 24.03.2020  

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.