k.ú.: 753505 - Stanětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554464 - Zahořany NUTS5 CZ0321554464
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 25.02.2018)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 1189116
zahrada 98 53438
travní p. 384 1044394
lesní poz les s budovou 1 100
lesní poz 46 1301615
vodní pl. nádrž umělá 1 1174
vodní pl. rybník 1 974
vodní pl. tok umělý 31 5649
zast. pl. společný dvůr 6 1443
zast. pl. zbořeniště 3 341
zast. pl. 114 44511
ostat.pl. dobývací prost. 4 390
ostat.pl. jiná plocha 13 2731
ostat.pl. manipulační pl. 28 27498
ostat.pl. neplodná půda 58 24998
ostat.pl. ostat.komunikace 92 53970
ostat.pl. pohřeb. 6 3150
ostat.pl. silnice 32 31855
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3598
Celkem KN 1253 3790945
Par. DKM 1253 3790945
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 97
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 164
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.1999
S-SK GS 1:2880 1837 29.09.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 25.02.2018 05:08

Aktuality

19.02.2018
V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí jsou nově aktualizována ortofota v rozsahu západní poloviny území ČR z leteckého snímkování v roce 2017. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze také objednávat v Internetovém obchodě a využívat v aplikaci Geoprohlížeč.

15.02.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2018) je k dispozici ke stažení.

14.02.2018
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.