Kontaktní údaje Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního

Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9
182 11 Praha 8
Tel: 284 041 111
Fax: 284 041 416

 cuzk@cuzk.cz
ID datové schránky:uuaaatg

Kontakty pro dotazy uživatelů aplikací a webových služeb

Kontakty na vedoucí pracovníky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Útvar – funkce Jméno Kontakty
Předseda Ing. Karel Večeře CV               284 041 210
karel.vecere@cuzk.cz
Interní auditor Ing. Karel Kačer 284 041 238
karel.kacer@cuzk.cz
Kancelář předsedy    
ředitelka Mgr. Jarmila Daňková CV 284 041 210
jarmila.dankova@cuzk.cz
vedoucí odd. sekretariátu Mgr. Kateřina Štěpánková 284 041 210
katerina.stepankova@cuzk.cz
vedoucí odd. legislativy Mgr. Lenka Vrzalová 284 041 287
lenka.vrzalova@cuzk.cz
Personální odbor    
ředitel Mgr. Ota Kalaš CV 284 041 212
ota.kalas@cuzk.cz
vedoucí odd. systemizace a platové agendy Ing. Eva Pštrossová 284 041 268
eva.pstrossova@cuzk.cz
vedoucí odd. personalistiky a vzdělávání Mgr. Hana Vlčková, MBA 284 041 267
hana.vlckova@cuzk.cz
Ekonomický odbor    
ředitel Ing. René Kubečka CV 284 041 276
rene.kubecka@cuzk.cz
vedoucí odd. vnějších ekonomických vztahů Ing. Jaroslava Janoutová 284 041 233
jaroslava.janoutova@cuzk.cz
vedoucí odd. vnitřní ekonomiky Bc. Jitka Kášová 284 041 272
jitka.kasova@cuzk.cz
Místopředseda a ředitel sekce zeměměřictví
a katastru nemovitostí
Ing. Karel Štencel CV 284 041 220
karel.stencel@cuzk.cz
Samostatné oddělení kontroly a dohledu JUDr. Iveta Bláhová 284 041 221
iveta.blahova@cuzk.cz
Odbor řízení územních orgánů – ředitel    
ředitel Mgr. Martina Hercegová CV 284 041 232
martina.hercegova@cuzk.cz
vedoucí odd. řízení územních orgánů Ing. Pavel Doubek 284 041 230
pavel.doubek@cuzk.cz
vedoucí odd. metodiky zeměměřictví a katastru Ing. Bc. Jan Kmínek 284 041 234
jan.kminek@cuzk.cz
Odbor informatiky    
ředitel Ing. Radek Chromý, Ph.D. CV 284 041 253
radek.chromy@cuzk.cz
vedoucí odd. řízení projektů a rozvoje ISKN Ing. Milan Vaněček 284 041 208
milan.vanecek@cuzk.cz
vedoucí odd. řízení projektů, informatiky a koncepcí Ing. Tomáš Holenda 284 041 248
tomas.holenda@cuzk.cz
Sekce centrální databáze katastru nemovitostí    
ředitel Ing. Jiří Poláček, CSc. CV 284 041 550
jiri.polacek@cuzk.cz
Odbor provozu centrální databáze    
ředitel Ing. Jiří Veselý CV 284 041 550
jiri.vesely@cuzk.cz
vedoucí odd. administrace databáze Ing. Jiří Kovář 284 041 563
jiri.kovar@cuzk.cz
vedoucí odd. administrace UNIX Ing. Karol Janda 284 041 529
karol.janda@cuzk.cz
vedoucí odd. administrace a systémového managementu Ing. Jan Bílek 284 041 650
jan.bilek@cuzk.cz
vedoucí administrace domény Tomáš Rousek 284 041 857
tomas.rousek@cuzk.cz
Odbor správy dat    
ředitel Ing. Petr Kokeš CV 284 041 550
petr.kokes@cuzk.cz
vedoucí odd. správy ISKN Bc. Jana Apeltauerová 284 041 582
jana.apeltauerova@cuzk.cz
vedoucí odd. provozních analýz a programování Ing. Petr Souček, Ph.D. 284 041 574
petr.soucek@cuzk.cz
vedoucí odd. správy RÚIAN Ing. Jiří Formánek 284 041 882
jiri.formanek@cuzk.cz
vedoucí odd. služeb uživatelům Ing. David Legner 284 041 627
david.legner@cuzk.cz
Další důležité kontaktní údaje Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Aktuality

20.04.2017
Ve všech síťových službách ČÚZK a ZÚ bude k 1.7.2017 dokončen přechod ke standardnímu kódu EPSG 5514.

12.04.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2017) je k dispozici ke stažení.

29.03.2017
Dne 29. 3. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 87/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 4. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

17.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik-programátor - informace zde.

17.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází - informace zde.

17.03.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Administrace databází - informace zde.