Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.tabor@cuzk.cz
E-mail adresa pro předávání GP v novém výměnném formátu vfk.tabor@cuzk.cz
podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat dveře č. 33 hlavní vchod - přízemí
ústní podání kancelář 8, 9, 10 hlavní vchod - I. mezipatro

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
JUDr. Ivana Mizerová18381203010
ivana.mizerova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Kristýna Vojáková14
referentka odd. právních vztahů
Božena Štosková14
referentka odd. právních vztahů
Pavlína Vacková32
referentka odd. právních vztahů
Eva Vališová18381203011
kp.tabor@cuzk.czekonomka
Radka Vališová14
referentka odd. právních vztahů
JUDr. Eva Zajícová9
právnička odd. právních vztahů

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

29.07.2020
Oznámení pro klienty
Na základě Nařízení mimořádného  opatření č. 1/2020, vydaného Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje dne 27.7.2020, platí s účinností ode dne 29.7.2020 pro klienty na všech katastrálních pracovištích Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj povinnost zakrytí dýchacích cest rouškou. Dále upozorňujeme, že nadále platí zákaz pohybu klientů mimo prostory klientských center.
 

Aktuality resortu

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.