Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.tabor@cuzk.cz
E-mail adresa pro předávání GP v novém výměnném formátu vfk.tabor@cuzk.cz
podání v listinné podobě a podání v elektronické podobě na technických nosičích dat dveře č. 33 hlavní vchod - přízemí
ústní podání kancelář 8, 9, 10 hlavní vchod - I. mezipatro

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
JUDr. Ivana Mizerová18381203010
ivana.mizerova@cuzk.czředitelka katastrálního pracoviště
Kristýna Vojáková14
referentka odd. právních vztahů
Božena Štosková14
referentka odd. právních vztahů
Pavlína Vacková32
referentka odd. právních vztahů
Eva Vališová18381203011
kp.tabor@cuzk.czekonomka
Radka Vališová14
referentka odd. právních vztahů
JUDr. Eva Zajícová9
právnička odd. právních vztahů

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality úřadu

06.05.2021
S účinností ode dne 31.5.2021 dochází ke změně rozsahu úředních hodin všech katastrálních pracovišť Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj:
pondělí a středa 8 – 17 hodin
úterý a čtvrtek    8 – 14 hodin
pátek                 8 – 12 hodin
Podrobnější informace naleznete zde.

Aktuality resortu

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Řízení a koordinace helpdesku.

21.04.2021
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.