Katastrální úřad pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny

Úřední hodiny

Pro veřejnost
pondělí:8:00 - 11:00 (mimořádně)
středa:8:00 - 11:00 (mimořádně)

Podatelna
pondělí:8:00 - 11:00 (mimořádně)
středa:8:00 - 11:00 (mimořádně)

Kontaktní údaje

Katastrální úřad pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny

Pod Nemocnicí 2504
44017 Louny

e-mail: kp.louny@cuzk.cz

Tel.: 415627621

ID datové schránky: knxiewn

Ředitel: Ing. Ivana Řeháková

     Kde nás najdete

     

     Zeměpisná šířka: 50°21'0.4''
     Zeměpisná délka: 13°48'23.1''

Nejčastěji hledané informace:

Novinky na úřední desce:
Veřejná vyhláška V-782/2020-507 Rozhodnutí o povolení vkladu Koláříková
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 14.04.2020

Dražební vyhláška 197 EX 90908/2011-110
Platnost od: 27.03.2020 Platnost do: 21.05.2020

Aktuality pracoviště

18.03.2020
Upozorňujeme na možnost učinit podání bezkontaktně do schránky umístěné u vchodu do budovy! Lze tak podat i návrh na vklad v zalepené obálce. Uveďte v podání Váš mail, budeme Vás informovat o přijetí, případně vyzveme k zaplacení poplatku převodem na účet. Schránka je přístupná od 8 do 14 h. 

13.01.2020
Vážení klienti, oznamujeme Vám, že v roce 2020 bude probíhat revize katastru nemovitostí v katastrálních územích Břvany, Hřivice, Charvatce, Chraberce,  Markvarec u Hřivic, Mnichov u Loun, Nečichy, Opočno, Počerady, Raná u Loun, Slavětín nad Ohří, Touchovice, Třískolupy, Vrbno nad Lesy, Výškov u Počerad. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a typů staveb, kdy výsledkem by mělo být dosažení co nejlepšího souladu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. O přesném termínu budete informováni obecním úřadem způsobem v místě obvyklém.
V katastrálním území Líšťany u Cítolib budou pokračovat práce na obnově operátu novým mapováním.

03.01.2020
Od 1.1.2020 došlo ke změně dosavadního názvu katastrálního území Březno u Loun na nový název Březno u Postoloprt.

16.12.2019

Dne 16.12.2019 byla vyhlášena platnost obnovy katastrálního operátu novým mapováním v intravilánu katastrálního území Vlčí u Chlumčan.
 Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.