Kontakty

Typ Telefon
ústředna 568404211

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Boudný Miloslav Ing. CV208568404200miloslav.boudny@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště Třebíč
Eliášová Eva Ing. 214568404213eva.eliasova@cuzk.czvedoucí odd. dokumentace KN
Oborný Jaroslav Bc. 106568404214jaroslav.oborny@cuzk.czvedoucí odd. právních vztahů k nemovitostem
Kapinus Jiří Ing. 313568404227jiri.kapinus2@cuzk.czvedoucí odd. aktualizace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bartušková Jana Ing. 3
568404202
jana.bartuskova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Böhmová Květuše 111
568404232
kvetuse.bohmova@cuzk.czoddělení dokumentace KN
Brablc Marek 3
568404203
marek.brablc@cuzk.czposkytování informací z KN
Cahová Zdeňka 111
568404232
zdenka.cahova@cuzk.czodd. aktualizace KN
Čapliarová Ivana Mgr. 107
568404217
ivana.capliarova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Charvátová Eva 103
568404201
eva.charvatova@cuzk.czpodatelna
Dlapová Barbora 110
568404216
barbora.dlapova@cuzk.czodd. dokumentace KN
Dokulilová Jindřiška Bc. 211
568404223
jindriska.dokulilova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Dvořák Luboš 108
568404212
lubos.dvorak@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Hanák Marek 313
568404209
marek.hanak@cuzk.czOOKO
Macků Eva 2
568404226
eva.macku@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Heralecká Radka 103
568404207
radka.heralecka@cuzk.czpodatelna
Jedličková Ivana 103
568404211
ivana.jedlickova@cuzk.czpodatelna
Krejčí František 3
568404202
frantisek.krejci@cuzk.czodd. aktualizace KN
Kudláček Jaroslav Ing. 108
568404212
jaroslav.kudlacek@cuzk.czodd. dokumentace KN
Lenz Milan Bc. 216
568404229
milan.lenz@cuzk.czodd. aktualizace KN
Mašek Libor 313
568404209
libor.masek@cuzk.czOOKO
Matějková Věra Ing. 306
568404228
vera.matejkova@cuzk.czodd. aktualizace KN
Moláková Pavlína 302
568404225
pavlina.molakova@cuzk.czodd. aktualizace KN
Nedvědická Jaroslava 210
568404224
jaroslava.nedvedicka@cuzk.czsekretářka
Němcová Petra PhDr. 112
568404218
petra.nemcova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Némethová Iva Mgr. 203
568404231
iva.nemethova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Nováčková Hana 312
568404208
hana.novackova2@cuzk.czodd. aktualizace KN
Patočková Dana 307
568404219
dana.patockova@cuzk.czodd. dokumentace KN
Pruša Luboš 313
568404209
lubos.prusa@cuzk.czOOKO
Sedláčková Pavla 204
568404230
pavla.sedlackova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Šoukalová Eva Bc. 314
568404233
eva.soukalova@cuzk.czodd. aktualizace KN
Soukopová Renáta 307
568404219
renata.soukopova@cuzk.czodd. dokumentace KN
Svobodová Petra Ing. 302
568404225
petra.svobodova@cuzk.czodd. aktualizace KN
Svobodová Marie 303
568404221
marie.svobodova@cuzk.czOOKO
Tůnová Jitka Bc. 112
568404218
jitka.tunova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Turneberová Miluše 114
568404215
miluse.turneberova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Valter Vladimír Ing. 309
568404222
vladimir.valter@cuzk.czinformatik
Vaverková Hana 312
568404208
hana.vaverkova@cuzk.czodd. dokumentace KN
Venhodová Martina 307
568404219
martina.venhodova@cuzk.czodd. dokumentace KN
Vodičková Dita Mgr. 114
568404215
dita.vodickova@cuzk.czoddělení právních vztahů k nem.

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.trebic@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality pracoviště

Katastrální pracoviště v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.