Kontakty

Typ Telefon
ústředna 568404211

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Boudný Miloslav Ing. CV208568404200miloslav.boudny@cuzk.czředitel katastrálního pracoviště Třebíč
Eliášová Eva Ing. 214568404213eva.eliasova@cuzk.czvedoucí odd. dokumentace KN
Oborný Jaroslav Bc. 106568404214jaroslav.oborny@cuzk.czvedoucí odd. právních vztahů k nemovitostem
Kapinus Jiří Ing. 313568404227jiri.kapinus2@cuzk.czvedoucí odd. aktualizace KN

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bartušková Jana Ing. 3568404202jana.bartuskova@cuzk.czoddělení aktualizace KN
Böhmová Květuše 111568404232kvetuse.bohmova@cuzk.czoddělení aktualizace
Brablc Marek 3568404203marek.brablc@cuzk.czposkytování informací z KN
Cahová Zdeňka 111568404232zdenka.cahova@cuzk.czodd. aktualizace KN
Čapliarová Ivana Mgr. 107568404217ivana.capliarova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Charvátová Eva 103568404201eva.charvatova@cuzk.czpodatelna
Dlapová Barbora 110568404216barbora.dlapova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Dokulilová Jindřiška Bc. 211568404223jindriska.dokulilova@cuzk.czodd. aktualizace KN
Dvořák Luboš 108568404212lubos.dvorak@cuzk.czodd. aktualizace KN
Hanák Marek 313568404209marek.hanak@cuzk.czOOKO
Macků Eva 2568404226eva.macku@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Heralecká Radka 103568404207radka.heralecka@cuzk.czpodatelna
Jedličková Ivana 103568404211ivana.jedlickova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Krejčí František 3568404202frantisek.krejci@cuzk.czodd. dokumentace KN
Kudláček Jaroslav Ing. 108568404212jaroslav.kudlacek@cuzk.czodd. dokumentace KN
Lenz Milan Bc. 216568404229milan.lenz@cuzk.czodd. dokumentace KN
Mašek Libor 313568404209libor.masek@cuzk.czOOKO
Matějková Věra Ing. 306568404228vera.matejkova@cuzk.czodd. dokumentace KN
Moláková Pavlína 302568404225pavlina.molakova@cuzk.czodd. dokumentace KN
Nedvědická Jaroslava 210568404224jaroslava.nedvedicka@cuzk.czsekretářka
Němcová Petra PhDr. 112568404218petra.nemcova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Némethová Iva Mgr. 203568404231iva.nemethova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Nováčková Hana 312568404208hana.novackova2@cuzk.czodd. dokumentace KN
Nováková Zdeňka Bc. 307568404219zdenka.novakova@cuzk.czodd. dokumentace KN
Patočková Dana 307568404219dana.patockova@cuzk.czodd. dokumentace KN
Pruša Luboš 313568404209lubos.prusa@cuzk.czOOKO
Sedláčková Pavla 204568404230pavla.sedlackova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Soukopová Renáta 307568404219renata.soukopova@cuzk.czodd. dokumentace KN
Svobodová Petra Ing. 302568404225petra.svobodova@cuzk.czodd. dokumentace KN
Svobodová Marie 303568404221marie.svobodova@cuzk.czOOKO
Tůnová Jitka Bc. 112568404218jitka.tunova@cuzk.czodd. právních vztahů k nem.
Turneberová Miluše 114568404215miluse.turneberova@cuzk.czodd. aktualizace KN
Valter Vladimír Ing. 309568404222vladimir.valter@cuzk.czinformatik
Vaverková Hana 312568404208hana.vaverkova@cuzk.czodd. dokumentace KN
Venhodová Martina 307568404219martina.venhodova@cuzk.czodd. dokumentace KN
Vodičková Dita Mgr. 114568404215dita.vodickova@cuzk.czoddělení aktualizace KN

Pro součinnost katastrálního pracoviště při vyhotovování GP lze využít e-mailovou adresu:

vfk.trebic@cuzk.cz
Tuto e-mailovou adresu nelze využít pro podání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s jejími přílohami (GP a ZPMZ). Žádost o potvrzení lze podat na e-mailovou adresu podatelny katastrálního pracoviště.
 

Aktuality z KÚ

28.06.2019
Katastrální úřad pro Vysočinu oznamuje, že na všech katastrálních pracovištích na Vysočině lze využít několik možností k úhradě poplatků (hotově, převodem z účtu, prostřednictvím inkasa, platební kartou).

Aktuality

Žádné aktuality