Inventarizační komise

Komise je jmenována ad hoc k prováděné inventarizaci Příkazem ředitele k provedení inventarizace majetku a závazku Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu v daném roce a k určení členů inventarizačních komisí.
Zpět na Poradci a poradní orgány