Veřejné zakázky

Aktuality pracoviště

08.12.2022
Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
referent/vrchní referent – vedení katastrální mapy

06.12.2022
Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
rada/odborný rada – revize katastrálního operátu

Aktuality resortu

06.12.2022
Dne 23. 11. 2022 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 346/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2023.

21.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Specialista/specialistka GIS.

21.11.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.