Kontakty

Typ Telefon
FAX 284042022
Podatelna 284042004
Podatelna (1. patro budovy v hale) 284042140
Ředitel Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu 284042001
Stížnosti (místnost 209) 284042025
Telefonní ústředna 284041111
Vedoucí ekonomicko-správního oddělení 284042066
Ředitelka kanceláře ředitele KÚ 284042025
Vedoucí personálního oddělení 284042282
Vedoucí podatelny 284042004
Zásobování 284042076

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
ředitelka úřaduKirály Jana Mgr. MPA CV284042000
jana.kiraly@cuzk.cz
215
Kancelář ředitele katastrálního úřadu
ředitelka kanceláře ředitele úřaduŠustrová Daniela JUDr. LL.M. CV284042025
daniela.sustrova@cuzk.cz
209
vedoucí personálního odděleníTheerová Milena Ing.284042408
milena.theerova@cuzk.cz
207
vedoucí ekonomicko-správního oddělení Matušová Jana Ing.284042066
jana.matusova@cuzk.cz
222
vedoucí oddělení podatelnaSysel Vilém Bc.284042004
vilem.sysel@cuzk.cz
003
vedoucí oddělení metodiky a kontrolyHolý Jaroslav Ing.284042091
jaroslav.holy@cuzk.cz
235
Oddělení podpory informačních a komunikačních technologií
vedoucí oddělení podpory informačních a komunikačních technologiíDoubek Josef Ing.284042077
josef.doubek@cuzk.cz
220
Katastrální pracoviště Praha
ředitelka Katastrálního pracoviště PrahaVostřezová Zuzana Mgr.CV284042020
zuzana.vostrezova@cuzk.cz
217
Odbor právních vztahů k nemovitostem
ředitelka odboru právních vztahů k nemovitostemPomikálková Michaela Mgr.284042337
michaela.pomikalkova@cuzk.cz
331
vedoucí právního oddělení I.Červená Jana Bc.284042322
jana.cervena@cuzk.cz
324
vedoucí právního oddělení II.Petráková Soňa JUDr.284042095
sona.petrakova@cuzk.cz
236
vedoucí právního oddělení III.Pokuta Vít Bc.284042333
vit.pokuta@cuzk.cz
329
vedoucí právního oddělení IV.Fischerová Eva Mgr.284042365
eva.fischerova@cuzk.cz
311
vedoucí právního oddělení V.Šustr Jan Mgr.284042062
jan.sustr@cuzk.cz
205
vedoucí právního oddělení VI.Václavíková Eliška Mgr.284042317
eliska.vaclavikova@cuzk.cz
321
vedoucí právního oddělení VII.Vopěnka David Bc.284042110
david.vopenka@cuzk.cz
299
vedoucí právního oddělení VIII.Vojíková Helena Mgr.284042496
helena.vojikova@cuzk.cz
445
vedoucí právního oddělení IX.Nevolková Kateřina Bc.284042486
katerina.nevolkova@cuzk.cz
449
vedoucí právního oddělení X.Kotosová Monika 469660147
monika.kotosova@cuzk.cz
DP Chrudim
vedoucí právního oddělení XI.Plocková Eva Mgr.284042360
eva.plockova@cuzk.cz
310
Odbor geodetických informací
ředitelka odboru geodetických informacíSíbrová Jana Ing.CV284042550
jana.sibrova@cuzk.cz
120
vedoucí oddělení aktualizace geodetických informací katastru nemovitostíŽidlická Michaela Ing.284042035
michaela.zidlicka@cuzk.cz
117
vedoucí oddělení obnovy a revize KN IKošťálová Jitka 284042037
jitka.kostalova@cuzk.cz
116
vedoucí oddělení obnovy a revize KN II.Vavroch Jan Ing.284042156
jan.vavroch@cuzk.cz
111
Odbor dokumentace
ředitelka odboru dokumentace katastru nemovitostíBlažková Ivana Bc.CV284042015
ivana.blazkova@cuzk.cz
103
vedoucí oddělení informací z katastru nemovitostíMoravcová Zdeňka 284042504
zdenka.moravcova@cuzk.cz
102
vedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostíFořtová Alena 284042029
alena.fortova@cuzk.cz
189
vedoucí oddělení informací z KN a veřejných knih Šísl Ondřej 284042410
ondrej.sisl@cuzk.cz
021
vedoucí oddělení výpravnaKrátká Alena 284042201
alena.kratka@cuzk.cz
102
Samostatné oddělení ostatních řízení
zástupce vedoucí SOOŘJitka Koldová Mgr.284042446
Jitka.Koldova@cuzk.cz
455

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Vorlová Lenka 2
284042002
ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Kubrychtová Zdeňka 2
284042002
ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Sysel Vilém Bc. 3
284042004
ku.proprahu@cuzk.czvedoucí podatelny
Musilová Hana 4
284042003
ku.proprahu@cuzk.czISDS
Chvátalová Jana 4
284042005
ku.proprahu@cuzk.czISDS
Kratochvílová Olga Bc. 4
284042003
ku.proprahu@cuzk.czISDS

Aktuality úřadu

14.06.2021
Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: 
rada/odborný rada – návrh zápisu, kontrola a zplatnění
rada/odborný rada – právník


11.06.2021
Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
rada/odborný rada – právník
rada/odborný rada – vedoucí podatelny


11.06.2021
Ředitelka úřadu vyhlašuje výběrové řízení na služební místo:
referent KN – zápis do protokolu řízení V a Z

Aktuality resortu

13.06.2021
V sobotu 12. června 2021 došlo k úpravě aplikace Nahlížení do KN. Nepřihlášení uživatelé budou muset vyplnit CAPTCHA. Pro ty, kteří by chtěli pro přihlášení použít logo edidentita eIdentitu, jsme připravili krátká videa Odkaz se otvírá v novém okně.

08.06.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 28. a 30. června 2021.

03.06.2021
Ve věci připravovaných úprav aplikace Nahlížení do KN byla vydána tisková zpráva Ministerstva zemědělství.