Kontakty

Typ Telefon
FAX 284042022
Podatelna 284042004
Podatelna (1. patro budovy v hale) 284042140
Ředitel Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu 284042001
Stížnosti (místnost 235) 284042091
Telefonní ústředna 284041111
Vedoucí ekonomicko-správního oddělení 284042066
Ředitelka kanceláře ředitele KÚ 284042025
Vedoucí personálního oddělení 284042408
Vedoucí podatelny 284042004
Výpravna - odesílání smluv 284042414
Zásobování 284042076

Vedoucí pracovníci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Bendová Magda Ing. 101284042501magda.bendova@cuzk.czvedoucí oddělení potvrzování geometrických plánů
Blažková Ivana Bc. CV103284042015ivana.blazkova@cuzk.czředitelka odboru dokumentace katastru nemovitostí
Brantová Jana 021284042409jana.brantova@cuzk.czvedoucí oddělení informací z KN a veřejných knih
Červená Jana 324284042322jana.cervena@cuzk.czvedoucí právního oddělení I.
Václavíková Eliška Mgr. 321284042317eliska.vaclavikova@cuzk.czvedoucí právního oddělení VI.
Doubek Josef Ing. 220284042077josef.doubek@cuzk.czvedoucí oddělení podpory informačních a komunikačních technologií
Fořtová Alena 189284042029alena.fortova@cuzk.czvedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostí
Holý Jaroslav Ing. 235284042091jaroslav.holy@cuzk.czvedoucí oddělení metodiky a kontroly
Király Jana Mgr. CV217284042010jana.kiraly@cuzk.czředitelka Katastrálního pracoviště Praha
Klučka Lubomír Ing. CV215284042001lubomir.klucka@cuzk.czředitel úřadu
Košťálová Jitka 116284042037jitka.kostalova@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy a revize KN I
Kotosová Monika OP Chrudim469660147monika.kotosova@cuzk.czvedoucí právního oddělení X.
Krátká Alena 102284042201alena.kratka@cuzk.czvedoucí oddělení výpravna
Martínková Alena Ing. 206284042066alena.martinkova@cuzk.czvedoucí ekonomicko-správního oddělení
Moravcová Zdeňka 102284042504zdenka.moravcova@cuzk.czvedoucí oddělení informací z katastru nemovitostí
Pomikálková Michaela Mgr. 454284042442michaela.pomikalkova@cuzk.czvedoucí samostatného oddělení ostatních řízení
Nevolková Kateřina 449284042486katerina.nevolkova@cuzk.czvedoucí právního oddělení IX.
Plocková Eva Mgr. 310284042360eva.plockova@cuzk.czvedoucí právního oddělení XI.
Pokuta Vít Bc. 329284042333vit.pokuta@cuzk.czvedoucí právního oddělení III.
Síbrová Jana Ing. CV120284042550jana.sibrova@cuzk.czředitelka odboru geodetických informací
Šustrová Daniela JUDr. CV209284042025daniela.sustrova@cuzk.czředitelka kanceláře ředitele úřadu
Sysel Vilém Bc. 003284042004vilem.sysel@cuzk.czvedoucí oddělení podatelna
Theerová Milena Ing. 207284042408milena.theerova@cuzk.czvedoucí personálního oddělení
Vavroch Jan Ing. 111284042156jan.vavroch@cuzk.czvedoucí oddělení obnovy a revize KN II.
Vejdovská Aneta Bc. 236284042095aneta.vejdovska@cuzk.czvedoucí právního oddělení II.
Vojíková Helena Mgr. 445284042478helena.vojikova@cuzk.czvedoucí právního oddělení VIII.
Volfová Helena Ing. 205284042062helena.volfova@cuzk.czvedoucí právního oddělení V.
Vopěnka David Bc. 299284042110david.vopenka@cuzk.czvedoucí právního oddělení VII.
Vostřezová Zuzana Mgr. CV331284042337zuzana.vostrezova@cuzk.czředitelka odboru právních vztahů k nemovitostem
Vyhlídal Vladimír JUDr. 311284042362vladimir.vyhlidal@cuzk.czvedoucí právního oddělení IV.
Židlická Michaela Ing. 117284042035michaela.zidlicka@cuzk.czvedoucí oddělení aktualizace geodetických informací katastru nemovitostí

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Kolářová Pavla 2284042124ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Koutská Emilia 2284042127ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Kubrychtová Zdeňka 2284042127ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Musilová Hana 4284042003ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Sysel Vilém Bc. 29284042929ku.proprahu@cuzk.czvedoucí podatelny
Trpišovská Miroslava 4284042124ku.proprahu@cuzk.czISDS
Vorlová Lenka 4284042003ku.proprahu@cuzk.czISDS

Aktuality

18.10.2018
Vážení návštěvníci katastrálního úřadu, při bezhotovostních platbách věnujte pozornost správnému uvedení specifického a variabilního symbolu, který Vám byl sdělen úřadem v podkladu pro platbu. Bez těchto symbolů platby nelze identifikovat.
Děkujeme.

18.10.2018
Revize katastru – informace
Vážení spoluobčané, v letošním roce probíhá revize katastrálního operátu
v následujících katastrálních územích:
Podrobně zde.

17.10.2018
Nově vyhlášené výběrové řízení na služební místo:
rada/vrchní referent – návrh zápisu, kontrola a zplatnění

17.10.2018
Nově vyhlášené výběrové řízení na služební místo:
referent KN – obnova katastrálního operátu
referent KN – vedení DKM, vedení katastrální mapy