Kontakty

Typ Telefon
FAX 284042022
Podatelna 284042004
Podatelna (1. patro budovy v hale) 284042140
Ředitel Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu 284042001
Stížnosti (místnost 209) 284042025
Telefonní ústředna 284041111
Vedoucí ekonomicko-správního oddělení 284042066
Ředitelka kanceláře ředitele KÚ 284042025
Vedoucí personálního oddělení 284042408
Vedoucí podatelny 284042004
Zásobování 284042076

Vedoucí pracovníci

Útvar - funkce Jméno Kontakt Kancelář
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
ředitel úřaduKlučka Lubomír Ing. CV284042001
lubomir.klucka@cuzk.cz
215
Kancelář ředitele katastrálního úřadu
ředitelka kanceláře ředitele úřaduŠustrová Daniela JUDr. LL.M. CV284042025
daniela.sustrova@cuzk.cz
209
vedoucí personálního odděleníTheerová Milena Ing.284042408
milena.theerova@cuzk.cz
207
vedoucí ekonomicko-správního oddělení Martínková Alena Ing.284042066
alena.martinkova@cuzk.cz
222
vedoucí oddělení podatelnaSysel Vilém Bc.284042004
vilem.sysel@cuzk.cz
003
vedoucí oddělení metodiky a kontrolyHolý Jaroslav Ing.284042091
jaroslav.holy@cuzk.cz
235
Oddělení podpory informačních a komunikačních technologií
vedoucí oddělení podpory informačních a komunikačních technologiíDoubek Josef Ing.284042077
josef.doubek@cuzk.cz
220
Katastrální pracoviště Praha
ředitelka Katastrálního pracoviště PrahaKirály Jana Mgr. CV284042010
jana.kiraly@cuzk.cz
217
Odbor právních vztahů k nemovitostem
ředitelka odboru právních vztahů k nemovitostemVostřezová Zuzana Mgr. CV284042337
zuzana.vostrezova@cuzk.cz
331
vedoucí právního oddělení I.Červená Jana Bc.284042322
jana.cervena@cuzk.cz
324
vedoucí právního oddělení II.Petráková Soňa JUDr.284042095
sona.petrakova@cuzk.cz
236
vedoucí právního oddělení III.Pokuta Vít Bc.284042333
vit.pokuta@cuzk.cz
329
vedoucí právního oddělení IV.Fischerová Eva Mgr.284042365
eva.fischerova@cuzk.cz
311
vedoucí právního oddělení V.Volfová Helena Ing.284042062
helena.volfova@cuzk.cz
205
vedoucí právního oddělení VI.Václavíková Eliška Mgr.284042317
eliska.vaclavikova@cuzk.cz
321
vedoucí právního oddělení VII.Vopěnka David Bc.284042110
david.vopenka@cuzk.cz
299
vedoucí právního oddělení VIII.Vojíková Helena Mgr.284042478
helena.vojikova@cuzk.cz
445
vedoucí právního oddělení IX.Nevolková Kateřina Bc.284042486
katerina.nevolkova@cuzk.cz
449
vedoucí právního oddělení X.Kotosová Monika 469660147
monika.kotosova@cuzk.cz
DP Chrudim
vedoucí právního oddělení XI.Plocková Eva Mgr.284042360
eva.plockova@cuzk.cz
310
Odbor geodetických informací
ředitelka odboru geodetických informacíSíbrová Jana Ing. CV284042550
jana.sibrova@cuzk.cz
120
vedoucí oddělení aktualizace geodetických informací katastru nemovitostíŽidlická Michaela Ing.284042035
michaela.zidlicka@cuzk.cz
117
vedoucí oddělení obnovy a revize KN IKošťálová Jitka 284042037
jitka.kostalova@cuzk.cz
116
vedoucí oddělení obnovy a revize KN II.Vavroch Jan Ing.284042156
jan.vavroch@cuzk.cz
111
vedoucí oddělení potvrzování GPMüllerová Magda Ing.284042501
magda.mullerova@cuzk.cz
101
Odbor dokumentace
ředitelka odboru dokumentace katastru nemovitostíBlažková Ivana Bc. CV284042015
ivana.blazkova@cuzk.cz
103
vedoucí oddělení informací z katastru nemovitostíMoravcová Zdeňka 284042504
zdenka.moravcova@cuzk.cz
102
vedoucí oddělení dokumentace katastru nemovitostíFořtová Alena 284042029
alena.fortova@cuzk.cz
189
vedoucí oddělení informací z KN a veřejných knih Brantová Jana 284042409
jana.brantova@cuzk.cz
021
vedoucí oddělení výpravnaKrátká Alena 284042201
alena.kratka@cuzk.cz
102
Samostatné oddělení ostatních řízení
vedoucí samostatného oddělení ostatních řízeníPomikálková Michaela Mgr.284042442
michaela.pomikalkova@cuzk.cz
454

Zaměstnanci

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Vorlová Lenka 2
284042002
ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Kubrychtová Zdeňka 2
284042002
ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Sysel Vilém Bc. 3
284042004
ku.proprahu@cuzk.czvedoucí podatelny
Musilová Hana 4
284042003
ku.proprahu@cuzk.czISDS
Chvátalová Jana 4
284042005
ku.proprahu@cuzk.czISDS
Kratochvílová Olga Bc. 4
284042003
ku.proprahu@cuzk.czISDS

Aktuality úřadu

18.03.2020
Možnost bezkontaktního podání
další podrobnosti na téma elektronické podání jsou uvedeny zde

16.03.2020

Úřední doba se po dobu mimořádných opatření mění na pondělí a středu od 8 – 11 hodin
Podrobnosti zde

 Aktuality resortu

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.