Podatelna

Typ podání Umístění Poznámka
elektronické podání kp.praha@cuzk.cz; ku.proprahu@cuzk.cz
ostatní podání 1. patro budovy v hale

Zaměstnanci s elektronickým podpisem

Jméno Kancelář Telefon E-mail Činnost
Pavla Kolářová2284042124ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Emilia Koutská 2284042127ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Zdeňka Kubrychtová2284042127ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Hana Musilová 4284042003ku.proprahu@cuzk.czpodatelna
Bc. Vilém Sysel29284042929ku.proprahu@cuzk.czvedoucí podatelny
Miroslava Trpišovská 4284042124ku.proprahu@cuzk.czISDS
Lenka Vorlová4284042003ku.proprahu@cuzk.czISDS

Aktuality

18.10.2018
Vážení návštěvníci katastrálního úřadu, při bezhotovostních platbách věnujte pozornost správnému uvedení specifického a variabilního symbolu, který Vám byl sdělen úřadem v podkladu pro platbu. Bez těchto symbolů platby nelze identifikovat.
Děkujeme.

18.10.2018
Revize katastru – informace
Vážení spoluobčané, v letošním roce probíhá revize katastrálního operátu
v následujících katastrálních územích:
Podrobně zde.

17.10.2018
Nově vyhlášené výběrové řízení na služební místo:
rada/vrchní referent – návrh zápisu, kontrola a zplatnění

17.10.2018
Nově vyhlášené výběrové řízení na služební místo:
referent KN – obnova katastrálního operátu
referent KN – vedení DKM, vedení katastrální mapy