Komise pro nakládání s majetkem státu

stav (k 1.5.2016)
JUDr. Daniela Šustrová
Mgr. Zuzana Vostřezová
Ing. Josef Doubek
Ing. Alena Martínková
Miroslav Papež

Zpět na Poradci a poradní orgány